×

لیست بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساخت ایران

لیست-بهترین-وکلای-قرارداد-مشارکت-در-ساخت-ایران

شناسه : 507

منظور از مشارکت در ساخت ساختمان چیست؟

مشارکت در ساخت ساختمان قراردادی است که بین سازنده و مالک یا مالکان یک زمین بسته‌شده و در آن‌همه موارد بر اساس توافق طرفین درج خواهد شد. بسیاری از افرادی که مالک خانه‌های قدیمی کلنگی یا زمین‌های خالی هستند، تمایل دارند تا ملک جدیدی را در همان محل بناکرده و بنابراین به سراغ سازندگان رفته و پس از توافقات، ساخت شروع می‌شود. دعاوی مشارکت در ساخت که بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساختمان هرروزه با آن مواجه هستند، به دعاوی گفته می‌شود که در آن‌ها مالک یا سازنده نسبت به عدم رعایت تعهدات طرف دیگر قرارداد شاکی باشد.

منظور از مشارکت در ساخت ساختمان چیست؟

مشارکت در ساخت ساختمان قراردادی است که بین سازنده و مالک یا مالکان یک زمین بسته‌شده و در آن‌همه موارد بر اساس توافق طرفین درج خواهد شد. بسیاری از افرادی که مالک خانه‌های قدیمی کلنگی یا زمین‌های خالی هستند، تمایل دارند تا ملک جدیدی را در همان محل بناکرده و بنابراین به سراغ سازندگان رفته و پس از توافقات، ساخت شروع می‌شود. دعاوی مشارکت در ساخت که بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساختمان هرروزه با آن مواجه هستند، به دعاوی گفته می‌شود که در آن‌ها مالک یا سازنده نسبت به عدم رعایت تعهدات طرف دیگر قرارداد شاکی باشد.

چرا از بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساختمان کمک بگیریم؟

پروسه مشارکت در ساخت دارای مراحل مختلفی بوده و قبل از شروع هرگونه ساخت‌وساز و برای تنظیم قرارداد باید توجه کرد که حتماً از مشاوره حقوقی بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان بهره گرفت تا از هرگونه کلاه‌برداری‌های احتمالی توسط مالک یا مالکان و یا سازنده جلوگیری شود. وکلای مشارکت در ساخت با کلیه ریزه‌کاری‌ها و مواردی که پیش از ساخت باید بر سر آن‌ها توافق انجام شود و نیز میزان هزینه‌ها و سهم افراد آشنا بوده و می‌توانند از بروز بسیاری از درگیری‌های کوچک و بزرگ جلوگیری کنند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساختمان

درصورتی‌که شرط تعدیل در قرارداد مشارکت در ساخت آورده شده باشد، چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

در صورت وجود شرط تعدیل، طرفی که ذی‌نفع است می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و حکم تعدیل را دریافت کند.

اگر سازنده در حین ساخت ساختمان ورشکست شود، آیا قرارداد مشارکت برای ادامه ساخت فسخ می‌گردد؟

خیر، در صورت ورشکستگی سازنده و عدم تمکن مالی وی برای ادامه ساخت، قرارداد فسخ نشده و فقط متوقف می‌گردد.

اگر مالک بدهی‌های مربوط به قبل از زمان انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت را پرداخت نکرده باشد، چه‌کاری باید انجام داد؟

حتی اگر الزام به پرداخت بدهی‌های مالک در قرارداد ذکر نشده باشد، سازنده می‌تواند از طریق بهترین وکلای قرارداد مشارکت در ساختمان شکایت کرده و مالک را موظف به پرداخت آن‌ها کند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.