×

لیست بهترین وکلای اراضی مجهول المالک ایران

لیست-بهترین-وکلای-اراضی-مجهول-المالک-ایران

شناسه : 1613

از دیدگاه قانون ثبتی، ملک مجهول المالک ملکی است که درباره آن تقاضایی ثبت نشده است. البته قابل ذکر است که افرادی که تقاضای ثبت آن را دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت آن و دریافت سند مالکیت اقدام کنند. گفتنی است که در صورتی که مالک ظرف مدت 2 سال برای ثبت ملک خود اقدام ننماید؛ دیگر ملک مورد نظر در دفتر مجهول المالک ثبت نمی شود اما مشمول پرداخت جریمه می شود.

از دیدگاه قانون ثبتی، ملک مجهول المالک ملکی است که درباره آن تقاضایی ثبت نشده است. البته قابل ذکر است که افرادی که تقاضای ثبت آن را دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت آن و دریافت سند مالکیت اقدام کنند. گفتنی است که در صورتی که مالک ظرف مدت 2 سال برای ثبت ملک خود اقدام ننماید؛ دیگر ملک مورد نظر در دفتر مجهول المالک ثبت نمی شود اما مشمول پرداخت جریمه می شود.

ملک مجهول المالک چه نوع ملکی است؟

ملک مجهول المالک در قانون ثبتی و قانون مدنی تعاریف متفاوتی دارد. بر اساس قانون مدنی، ملک مجهول المالک در گذشته سابقه تملک داشته است با این حال، در حال حاضر مالک آن مشخص نیست و هویت وی مجهول است.

همان طور که پایگاه خبری ملک هفت نشان می دهد؛ در قانون ثبتی، ملک مجهول المالک به ثبت عمومی گذاشته شده اما در مهلت معین تقاضایی نسبت به آن وجود نداشته است. گفتنی است که افرادی که تقاضای ثبت آن را دارند می توانند در هر زمانی برای ثبت آن و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

حق الثبت ملک مجهول المالک

مطابق با ماده 12 قانون ثبت، افرادی که نسبت به ملک مجهول المالک تقاضای ثبت دارند می توانند تا 2 سال از زمان اجرای این قانون برای ثبت آن اقدام نمایند.

پس از گذشت 2 سال، معاملات مربوط به ملک مجهول المالک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد قبول واقع نمی شود؛ در این حالت صدی 25 از حق الثبت معمولی در زمان تقاضای ثبت علاوه اخذ می شود.

هم چنین املاکی که در آگهی نوبتی منتشر نشده اند؛ از زمان انتشار آگهی نوبتی ماده 11 به بعد تحت هیچ شرایطی پیش از ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد قبول واقع نخواهند شد.

پس از گذشت 1 سال از نخستین انتشار آگهی، صدی 25 از حق الثبت معمولی در زمان تقاضای ثبت علاوه اخذ می شود.

ملک جاری یا در جریان ثبت

ملک در جریان ثبت، ملکی است که اظهارنامه ثبتی توزیعی به هنگام ثبت عمومی به ثبت محل برگشت داده شده و تقاضای ثبت پلاک مورد نظر پذیرفته شده باشد، مادام که چنین ملکی در دفتر املاک که یکی از دفاتر رسمی و پلمپ شده و دارای امضای مرجع قضایی صالحه یا نماینده او است، ثبت نشده باشد ، ملک جاری یا در جریان ثبت گفته می شود.

در یک کلام، ملک دارای قبول سابقه ثبت و فاقد ثبت در دفتر املاک، جاری یا در جریان ثبت است که تنظیم سند نسبت به این گونه املاک حائز اهمیت خاص است و نیازمند توجه و دقت نظر بیشتری است که معمولا رعایت می شود و تنظیم سند نسبت به این گونه املاک على الأصول به این ترتیب است که بدوأ وضعیت و گردش ثبتی طی استعلامیه ای از ثبت محل پرسش می شود، ثبت مربوطه طبق محتویات و مندرجات پرونده ثبتی و با ملاحظه اوراق آن، گردش ثبتی را به دفترخانه استعلام کننده اعلام مینماید و دفتر پس از حصول اطمینان به ذی حق و ذی نفع بودن فروشنده که متقاضی تنظیم سند است، به عنوان مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی ثبت مجوزات دیگر را از مراجع ذی ربط و ناظر به معاملات محل وقوع ملک تحصیل نموده و علاوه بر وصول حق الثبت انتقال، ملزم به وصول بقایای ثبتی که معمولا و همواره توسط ثبتهای سوال شونده در آخر پاسخهای استعلامات متذکر می شوند خواهند بود.

لیست بهترین وکلای اراضی مجهول المالک ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.