×

لیست بهترین وکلای خسارت های مازاد بر دیه ایران

لیست-بهترین-وکلای-خسارت-های-مازاد-بر-دیه-ایران

شناسه : 1564

ضرر های بدنی صدماتی است که به سلامت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شکل نقص یا قطع عضو یا جراحت و یا حتی تغییر رنگ قسمتی از پوست بدن ظاهر می شود. بدیهی است که مرگ، شدیدترین صدمه بدنی به شمار می آید. صدمه بدنی ویژگی های هر دو زیان مادی و معنوی را داراست؛ زیرا صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود از یک سو هم از نظر روانی موجب لطمه به اوست و هم از سوی دیگر هزینه های درمان جراحی، از کار افتادگی و احیاناً کفن و دفن را بر دارایی وی تحمیل می کند. به همین لحاظ در برابر صدمات مالی و معنوی برخی آن را صدمه ای مستقل به حساب نیاورده اند. ولی به نظر می رسد ضرر بدنی خود وجود مستقل و جداگانه ای دارد.

ضرر های بدنی صدماتی است که به سلامت و تمامیت جسمانی انسان وارد می شود و به شکل نقص یا قطع عضو یا جراحت و یا حتی تغییر رنگ قسمتی از پوست بدن ظاهر می شود. بدیهی است که مرگ، شدیدترین صدمه بدنی به شمار می آید. صدمه بدنی ویژگی های هر دو زیان مادی و معنوی را داراست؛ زیرا صدمه هایی که به سلامت شخص وارد می شود از یک سو هم از نظر روانی موجب لطمه به اوست و هم از سوی دیگر هزینه های درمان جراحی، از کار افتادگی و احیاناً کفن و دفن را بر دارایی وی تحمیل می کند. به همین لحاظ در برابر صدمات مالی و معنوی برخی آن را صدمه ای مستقل به حساب نیاورده اند. ولی به نظر می رسد ضرر بدنی خود وجود مستقل و جداگانه ای دارد.

این اصالت نه تنها با توجه به «احترام و اهمیت فوق العاده تمامیت جسم و تن آدمی» قابل درک است بلکه این زیان، برخلاف زیان معنوی در عالم خارج رخ داده و قابل رویت است. به همین دلیل، چه در فقه و چه در قوانین موضوعه جداگانه ذکر گردیده و برای جبران آن، شیوه و مقدار معینی (دیه) در نظر گرفته شده است.

مطالبه خسارت مازاد بر دیه چیست؟

خوب است بدانید که مطالبه خسارت مازاد بر دیه به معنای آن است که بزه دیده یا مجنی علیه، به دلیل بروز جرم اعم از عمدی و غیرعمدی و در راستای درمان خویش متحمل هزینه هایی بیشتر از آنچه که قانون مقرر کرده و به عنوان دیه دریافت کرده، شده است.

تصور نمایید شخصی بر اثر تصادف و یا در نتیجه انجام یک جراحی زیبایی متحمل آسیب در عضو بدن خویش شده است. دیه مقرر وفق قانون برای شخص تعیین شده و به وی فرضا مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان دیه پرداخت گردیده است. ولیکن این شخص برای انجام سایر درمان ها از قبیل عمل مجدد بینی، جراحی شکستگی پا و قراردادن پلاتین در پا و بسیاری از موارد دیگر هزینه های جراحی و درمانی هنگفتی را پرداخت کرده است. هزینه های مذکور در بسیاری از موارد بیشتر از دیه تعیین شده میباشد. حال این پرسش به وجود می آید که آیا امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه از جراح زیبایی برای او وجود دارد یا خیر؟

نکته: یکی از موارد بسیار شایع در دعاوی کیفری، مطالبه خسارت مازاد بر دیه در جرایم پزشکی است. زیرا در بسیاری از پرونده ها همانند تزریق ژل و بوتاکس به صورت یا انجام انواع جراحی های پیکرتراشی از قبیل ابدومینوپلاستی و ساکشن شکم و پهلو پزشک متخلف در اثر قصور پزشکی محکوم به پرداخت چند درصد دیه در حق بیمار می شود درحالیکه بیمار برای انجام جراحی پلاستیک ناشی از خورده شدن پوست صورت یا رفع عارضه و زائده های ایجاد شده در بدنش به دست جراح پلاستیک حاذق میبایست، هزینه های هنگفت و بیشتر از دیه را پرداخت نماید.

امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه

نظر هیئت عالی

مطالبه خسارت مازاد بر دیه به حکم عقل و اصول کلی حقوقی و مبانی فقهی و فتوای بعضی از مراجع عظام تقلید قابل پذیرش است.

نظر اکثریت

با عنایت به مفاد قواعدی همچون

1- تسبیب

2- لاضرر

3- اتلاف

چنانچه هزینه های انجام گرفته از ناحیه ی مصدوم بیش از دیه متعلقه باشد خسارت مازاد به میزان مابه التفاوت هزینه انجام گرفته و دیه مورد حکم قابل مطالبه است؛ بر فرض مثال چنانچه دیه ی متعلقه ده میلیون تومان باشد اما مصدوم پانزده میلیون تومان هزینه کرده باشد مبلغ پنجاه میلیون ریال قابل مطالبه است.

نظر اقلیت

با عنایت به اطلاق قواعد فقهی ذکر شده و با توجه به مفاد ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ی 2 ماده مذکور باید گفت مطلق خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است.

لیست بهترین وکلای خسارت های مازاد بر دیه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.