×

لیست بهترین وکلای دیه جراحات ایران

لیست-بهترین-وکلای-دیه-جراحات-ایران

شناسه : 1615

ملاک محاسبه در جراحات دیه عمق جراحت است. طول یا تعداد بخیه چندان مهم نیست و چیزی که در جراحت اهمیت دارد عمق جراحت و نزدیک شدن به استخوان می باشد. جراحت از خراش سطحی و کبودی کوچک تا قطع عضو را شامل می شود که در ادامه با انواع آن آشنا خواهیم شد.

انواع جراحات دیه و نحوه محاسبه آن

ملاک محاسبه در جراحات دیه عمق جراحت است. طول یا تعداد بخیه چندان مهم نیست و چیزی که در جراحت اهمیت دارد عمق جراحت و نزدیک شدن به استخوان می باشد. جراحت از خراش سطحی و کبودی کوچک تا قطع عضو را شامل می شود که در ادامه با انواع آن آشنا خواهیم شد.

ماده ۷۰۹؛ جراحات دیه صورت و سر به ترتیب زیر است.

حارصه؛ خراش سطحی پوست بدون خون ریزی که دیه آن معادل یک صدم دیه انسان کامل است.

دامیه؛ جراحتی که از تا حدی از پوست رد شود و وارد گوشت شود و خونریزی زیاد یا کم داشته باشد که دیه آن دو صدم دیه کامل است.

متلاحمه؛ بریدگی عمیق گوشتی که به استخوان نرسیده باشد و دیه آن معادل سه صدم دیه می باشد.

سمحاق؛ جراحتی عمیق که به لایه نازک پوستی برسد و خونریزی زیادی داشته باشد دیه معادل آن چهار صدم دیه کامل می باشد.

موضحه؛ جراحتی عمیق که لایه نازک استخوان را نیز شکافته و استخوان معلوم شود در این حالت دیه آن پنج صدم دیه کامل می باشد.

هاشمه؛ جراحتی که باعث بریدگی نشود اما باعث شکستگی استخوان شود ده صدم دیه کامل را شامل می شود.

منقله؛ جراحتی که استخوان نشکسته باشد اما باعث جابجا شدن استخوان شود دیه آن برابر با پانزده صدم دیه کامل است.

مأمومه؛ جراحتی که به کیسه مغز برسد برابر است با یک سوم دیه کامل انسان

دامغه؛ صدمه که کیسه مغز را پاره کند و موجب شکستگی سر می شود علاوه بر دیه مأمومه دیه صدمه کیسه مغز را شامل می شود.

نحوه محاسبه دیه جراحت در قانون مجازات اسلامی

هرگاه یکی از جراحت‌های حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه (موارد نامبرده در بندهای «الف»تا «ث» ماده  709 قانون مجازات اسلامی) در جایی از بدن غیر از سر و صورت واقع شود، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به حساب نسبت‌های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد، ارش ثابت است.

مثلا اگر متلاحمه برای یک بند از انگشتان دیت معین شود، به نسبت دیه یک بند انگشت محاسبه خواهد شد.

یعنی:

دیه یک انگشت = یک دهم دیه کامل

دیه یک بند انگشت = یک سوم دیه انگشت

متلاحمه برای یک بند انگشت = دو درصد از دیه یک بند انگشت

نکات مرتبط با نحوه محاسبه دیه تغییر رنگ و تورم پوست

•    در حکم مربوط به تغییر رنگ فرقی نمی‌کند که آن عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد.

•    همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو نیست و دیه یکسانی دارد.

•    همچنین فرقی نمیکند که تغییر رنگ بر روی پوست باقی بماند یا از بین برود.

•    تغییر رنگ پوست سر، دیه مقدر ندارد و برای آن ارش ثابت است.

•    آسیبی که باعث تورم بدن، سر یا صورت شود، ارش دارد.

•    در صورتی که علاوه بر تورم موجب تغییر رنگ پوست هم شود، بر اساس مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن اضافه می‌شود.

لیست بهترین وکلای دیه جراحات ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.