×

لیست بهترین وکلای شکایت از ارتش ایران

لیست-بهترین-وکلای-شکایت-از-ارتش-ایران

شناسه : 1608

به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأت‌های موضوع این قانون رسیدگی می‌شود. هیأت ها در صورت پذیرش شکایت شاکی مکلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم‌الاجراء است.

به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأت‌های موضوع این قانون رسیدگی می‌شود. هیأت ها در صورت پذیرش شکایت شاکی مکلفند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم‌الاجراء است.

شکایت از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأت ‌هاست که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی‌عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سی‌روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأت‌های موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأت‌ها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.

هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی‌عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت می‌نماید.

در صورتی‌که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، ‌رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت می‌نماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امور خدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی می‌کند و رأی صادر می‌نماید.

براساس ماده 32 آراء قطعی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد مرجع تجدید نظر آراء غیرقطعی هیأت های بدوی سابق، هیأت های تجدیدنظر موضوع این قانون است.

نمایندگان مجلس همچنین در ماده 33 نیز مصوب كردند كه رسیدگی به تخلفات كاركنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی كه از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(3) این قانون در صلاحیت هیأت های محل اصلی خدمت آنان است.

وكلا در ماده 34 نیز مقرر كردند كه ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی كه قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در هیأت های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی كه توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

همچنین در ماده 35 تصویب شد كه مستنكفان از اجرای آراء قطعی هیأت ها متخلف محسوب می‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده هستند.

ماده 36 نیز توسط نمایندگان بدین شرح مصوب شد كه در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشكیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستادكل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها می‌گردد.

در ماده 37 نیز با رای نمایندگان مقرر شد كه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (104) و(105) قانون ارتش جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و(115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/ 1382 واصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض كاركنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ می‌گردد.

نمایندگان در ماده 38 نیز مصوب شد كه دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد كل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ می‌شود.

لیست بهترین وکلای شکایت از ارتش ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.