×

لیست بهترین وکلای قراردادهای واگذاری سهام شرکتها اعم از پذیرفته شده در بورس یا غیربورس ایران

لیست-بهترین-وکلای-قراردادهای-واگذاری-سهام-شرکتها-اعم-از-پذیرفته-شده-در-بورس-یا-غیربورس-ایران

شناسه : 856

قراردادهای واگذاری سهام شرکت ها اعم از پذیرفته شده در بورس و غیر بورس

اصولاً قراردادهای واگذاری سهام شرکتها اعم از پذیرفته شده در بورس و غیر بورس جزء دسته قراردادهای ویژه به شمار می رود که عده کمی از وکلای تجاری و کارشناسان حقوقی نسبت به چگونگی تنظیم و اداره و اجرای آن، آگاه هستند.

قراردادهای واگذاری سهام شرکت ها اعم از پذیرفته شده در بورس و غیر بورس

اصولاً قراردادهای واگذاری سهام شرکتها اعم از پذیرفته شده در بورس و غیر بورس جزء دسته قراردادهای ویژه به شمار می رود که عده کمی از وکلای تجاری و کارشناسان حقوقی نسبت به چگونگی تنظیم و اداره و اجرای آن، آگاه هستند.

قرارداد واگذاری سهام چه کاربردی دارد؟

این قرارداد به منظور نقل و انتقال حقوق و تعهدات یک سهم از سهام دار فعلی به خریدار مورد استفاده قرار می گیرد. خریدار با امضا این قرارداد و انجام فرآیند قانونی مربوطه، سهام دار شرکت محسوب می شود.

قبل از امضا این قرارداد، به چه نکاتی باید توجه کرد؟

قبل از اینکه اقدام به امضا قرارداد خرید سهام نمایید، باید صورت های مالی و گزارش بازرس قانونی شرکت را مطالعه کرده تا از وضعیت مالی شرکت (دیون و مطالبات) به طور کامل اطلاع پیدا نمایید.

تقاوت ارزش اسمی و ارزش واقعی سهم در واگذاری سهام شرکت ها چیست؟

هر سهم دارای دو نوع ارزش است، ارزش اسمی و ارزش واقعی هر سهم. منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در ورقه سهم برای هر سهم در اساسنامه قید شده است. قیمت واقعی سهم، ارزشی است که هر سهم در بازار دارد که تابع وضع شرکت و فعالیت و عواید آن و عوامل دیگر است و می تواند از مبلغ اسمی سهم کمتر، بیشتر یا با آن برابر باشد‫.‬‬‬‬

تنظیم قرارداد واگذاری سهام شرکت ها

در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه ی تنظیم قرارداد انتقال سهام ارائه می دهیم. البته این توضیحات فقط جهت آشنایی با برخی موارد مهم این قراردادها است و پیشنهاد می گردد که تنظیم قرارداد فروش سهام تحت نظر یک وکیل متخصص قراردادها صورت گیرد و به اطلاعات اینترنتی و خود درمانی حقوقی اکتفاء نگردد.

1. عنوان قرارداد فروش سهام

عنوان قرارداد فروش سهام نباید مبایعه نامه و یا فروش سهام باشد. چرا که طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی مبیع باید عین باشد و بر این اساس حقوق معنوی و حقوق غیر مادی از قبیل سهام و حق الامتیاز و حق اختراع و حق مولف و امثالهم نمی تواند موضوع مبایعه نامه قرار گیرد. پس بهتر است تحت عنوان قرارداد انتقال سهام طبق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد.

2. طرفین قرارداد فروش یا انتقال

طرفین قرارداد شامل انتقال دهنده که همان سهام دار شرکت است و انتقال گیرنده است و خود شرکت به هیچ وجه طرف قرارداد قرار نمی گیرد. نهایتاً شرکت می تواند تایید کننده مفاد قرارداد باشد.

در صورتی که انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان چند نفر و متعدد باشند، باید مشخص گردد که چه کسی به چه کسی و به چه مقدار و تعداد سهام انتقال می دهد.

3. موضوع قرارداد واگذاری سهم

موضوع قرارداد یعنی همان سهامی که واگذار می گردد. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف سهام از قبیل تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت و نوع سهام (ممتاز و بی نام و …) و شماره ثبت و محل و نام کامل شرکت ذکر گردد.

نکته مهم این که علاوه بر تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت باید درصد سهام مورد معامله نسبت به کل سهام شرکت نیز قید گردد تا افزایش بعدی سرمایه از نوع افزایش تعداد سهام، موجب افت ارزش و رای و تعداد سهام انتقال گیرنده نگردد.

4. مبلغ قرارداد

مبلغ سهام دو جنبه دارد. مبلغ اسمی سهام طبق اساسنامه که معمولاً ناچیز است و قیمت عرفی و روز سهام که بر اساس مجموع دارایی های مثبت و منفی و حقوق و تعهدات و دیون و اموال مادی و غیر مادی شرکت ارزش گذاری می گردد.

در تعیین مبلغ سهام شرکت باید کلیه این موارد مورد لحاظ قرار گیرد. ضمناً سود متعلقه به سهام تا زمان انعقاد قرارداد نیز باید تعیین تکلیف گردد و با مبلغ قرارداد اشتباه نگردد.

5. شرایط ضمن عقد

شروط ضمن عقد محل مناسب برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در این جا چند مورد خاص را ذکر می کنیم :

•    مجوز انتقال بر اساس اساسنامه

•    نحوه انتقال رسمی سهام در دفترخانه

•    ثبت انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها

•    پیوست نمودن اموال و حقوق و تعهدات شرکت

•    تعیین تکلیف اعضای هیئت مدیره و تحویل مهر و دسته چک و سربرگ

لیست بهترین وکلای قراردادهای واگذاری سهام شرکتها اعم از پذیرفته شده در بورس یا غیربورس ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.