لیست بهترین وکلای دعوای مطالبه وجه تسهیلات معوقه ایران

لیست بهترین وکلای دعوای مطالبه وجه تسهیلات معوقه ایران صفحه 1

تعداد 18 وکیل یافت شد

دکترمریم-سلیمانی-وکیل-پایه-یک-با-20-سال-سابقه-به-عنوان-وکیل-برتر-متخصص-در-زمینه-های-چک،سفته،ملک،زمین-خلع-ید،کلاهبرداری،جعل-و-خیانت-در-امانت

دکتر مریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری

دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک با 20 سال سابقه به عنوان وکیل برتر متخصص در زمینه های چک،سفته،ملک،زمین خلع ید،کلاهبرداری،جعل و خیانت در امانت

استان تهران | شهر تهران
ماهرخ-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-وکالت-تخصصی-در-دادگاه-کیفری-1-و2-و-دادگاه-خانواده-،-حقوقی-و-ملکی-،-تفییر-نام،-اخذ-شناسنامه-برای-کودکان-بی-سرپرست

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری

ماهرخ کریمی وکیل پایه یک دادگستری و وکالت تخصصی در دادگاه کیفری 1 و2 و دادگاه خانواده ، حقوقی و ملکی ، تفییر نام، اخذ شناسنامه برای کودکان بی سرپرست

استان تهران | شهر تهران
موسسه-حقوقی-داوری-بین-الملل-صلح-صدرا-با-مدیریت-مسعود-اسلامی-مهر-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکالت-در-کمیسیون-های-ماده-100-شهرداری،-وکالت-در-دادگاه-های-اصل-49-قانون-اساسی-و-مصادره-اموال،-تنظیم-قراردادهای-تجاری-داخلی-و-بین-المللی،-دعاوی-ملکی،-سرقفلی-و-حق-کسب-و-پیشه-و-ارث-و-دعاوی-خانواده

مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده

استان تهران | شهر تهران
دکتر-حامد-نجفی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مدرس-دانشگاه-علامه-طباطبایی-محقق-تأیید‌شده-در-آمریکا-و-کانادا-وکالت-دعاوی-حقوقی،-مالی،-قراردادی،-ملکی،-کیفری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر حامد نجفی وکیل پایه یک دادگستری مدرس دانشگاه علامه طباطبایی محقق تأیید‌شده در آمریکا و کانادا وکالت دعاوی حقوقی، مالی، قراردادی، ملکی، کیفری

استان تهران | شهر تهران
محمد-مومن-زاده-وکیل-پایه-یک-دادگستری-عضو-کانون-وکلای-دادگستری-مرکز-متخصص-در-پرونده-های-کیفری،ملکی،قراردادها،ارث-وخانواده،مواد-مخدرو...

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری

محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در پرونده های کیفری،ملکی،قراردادها،ارث وخانواده،مواد مخدرو...

استان تهران | شهر تهران
دانیال-کریمی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-8-سال-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-بانکی-و-بورس-وکالت-در-دعاوی-ملکی-وکالت-در-هیأت-داوری-بورس

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری

دانیال کریمی وکیل پایه یک دادگستری 8 سال سابقه حرفه‌ای در دعاوی بانکی و بورس وکالت در دعاوی ملکی وکالت در هیأت داوری بورس

استان تهران | شهر تهران
بهزاد-محمدی-نسب-وکیل-پایه-یک-دادگستری-مشاور-حقوقی-متخصص-در-دعاوی-حقوقی-کیفری-و-خانواده

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری

بهزاد محمدی نسب وکیل پایه یک دادگستری مشاور حقوقی متخصص در دعاوی حقوقی کیفری و خانواده

استان تهران | شهر تهران
ندا-فلاح-وکیل-پایه-یک-دادگستری-وکارشناس-ارشد-حقوق-جزا-و-جرمشناسی-گروه-وکلای-هیواد-و-قبول-دعاوی-حقوقی،ملکی،کیفری-و-تنظیم-قراردادهای-تجاری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری

ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی گروه وکلای هیواد و قبول دعاوی حقوقی،ملکی،کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری

استان تهران | شهر تهران
بهشاد-بهپوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-خصوصی-با-۲۰-سال-سابقه---متخصص-در-دعاوی-حقوقی،-داوری،-ملکی،-قراردادها،-ارث،-خانواده….

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد خصوصی با ۲۰ سال سابقه - متخصص در دعاوی حقوقی، داوری، ملکی، قراردادها، ارث، خانواده….

استان تهران | شهر تهران
مرتضی-دستوری-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی-کانون-وکلای-دادگستری-و-کارشناس-ارشد-حقوق-تجارت-بین-الملل

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری

مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

استان تهران | شهر تهران
سپهرنظری-و-همکاران-وکلای-پایه-یک-دادگستری-قبول-دعاوی-حقوقی،کیفری،ملکی-و-قراردادها

سپهر نظری وکیل پایه یک دادگستری

سپهرنظری و همکاران وکلای پایه یک دادگستری قبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادها

استان تهران | شهر تهران
دکتر-علی-رفیعی-وکیل-پایه-یک-دادگستری،-دکتری-حقوق-دانشگاه-تهران،-مدرس،-قبول-وکالت-در-دعاوی-حقوقی،-خانواده،کیفری،علایم-و-طرح،-الووکیل،اپلیکیشن-حقوقی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

استان تهران | شهر تهران
مرضیه-عزیزی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-سابقه-حرفه‌ای-در-دعاوی-حقوقی-،وصول-مطالبات،-اجرایی‌های-ثبتی(-چک)-،-خانواده-و-تغییر-نام

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری

مرضیه عزیزی وکیل پایه یک دادگستری سابقه حرفه‌ای در دعاوی حقوقی ،وصول مطالبات، اجرایی‌های ثبتی( چک) ، خانواده و تغییر نام

استان تهران | شهر تهران
گروه-حقوقی-دادمهر-عدالت-وکالت-و-مشاوره-توسط-تیم-تخصصی-در-امور-بانکی،ملکی،خانواده،جرائم-پزشکی،ارث،کلاهبرداری-و...(محدوده-شمال-و-شرق)

موسسه حقوقی دادمهر عدالت وکیل پایه یک دادگستری

گروه حقوقی دادمهر عدالت وکالت و مشاوره توسط تیم تخصصی در امور بانکی،ملکی،خانواده،جرائم پزشکی،ارث،کلاهبرداری و...(محدوده شمال و شرق)

استان تهران | شهر تهران
حمید-رضا-کاکاوند-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاوره-حقوقی-با-18-سال-سابقه-وکالت-و-ده-سال-انجام-امور-تخصصی-وکالت-بانک-صادرات-و-متخصص-در-دعاوی-مربوط-به-امور-بانکی-و-موسسات-مالی-و-اعتباری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری

حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 18 سال سابقه وکالت و ده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

استان تهران | شهر تهران
دکتر-راحله-امیری-قبول-وکالت-در-کلیه-دعاوی-حقوقی-،کیفری-،خانواده(وکیل-پایه-یک-دادگستری)

دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری

دکتر راحله امیری قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی ،کیفری ،خانواده(وکیل پایه یک دادگستری)

استان تهران | شهر تهران
الهام-صادقی-تجریشی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-فوق-لیسانس-حقوق-خصوصی-و-عضو-جامعه-جرمشناسی-ایران-قبول-کلیه-ی-دعاوی-حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری

الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان

استان تهران | شهر تهران
مهدی-مطلبی-وکیل-پایه-یک-دادگستری-و-مشاور-حقوقی

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری

مهدی مطلبی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

استان تهران | شهر تهران

لیست-بهترین-وکلای-دعوای-مطالبه-وجه-تسهیلات-معوقه-ایران

وکیل دعوای مطالبه وجه تسهیلات معوقه

وصول مطالبات در حقیقت به معنای تسویه حساب بستانکار با بدهکار است که در اکثر مواقع بستانکار بانک است. به طور معمول زمانی در رابطه بین مشتری و بانک مشکل به وجود می‌آید که مشتری به عنوان فرد بدهکار، قصد بازگرداندن مطالبات بانک را نداشته باشد. از طرف دیگر ممکن است بانک به عنوان بستانکار قصد داشته باشد تا مقدار بیشتری از وجه پرداختی را از مشتری خود بازپس گیرد. باتوجه به گستردگی و پیچیدگی قوانین مالی و بانکی کمک گرفتن از یک وکیل حقوقی باتجربه که به عنوان وکیل دعوای مطالبه وجه تسهیلات معوقه فعالیت می‌کند، بسیار مهم است.

مطالبات بانکی و انواع آن

انواع مطالبات بانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی شامل موارد اشاره شده در زیر است.

مطالبات جاری

مطالباتی جاری به مطالباتی اشاره دارد که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته باشد و یا حداکثر از سررسید آن تنها دو ماه گذشته باشد.

مطالبات غیرجاری

مطالبات غیرجاری دربرگیرنده مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌ الوصول است.

مطالبات سررسید گذشته

مطالبات سررسید گذشته آن دسته از مطالبات هستند که از تاریخ سررسید اصل، سود تسهیلات و تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است. در حالی که تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این زمان فقط مبلغ سررسید شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

طالبات معوق

مطالبات معوق به آن دسته از مطالبات اشاره دارد که اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات نکرده است. در این حالت باقی مانده سررسید تسهیلات به این طبقه منتقل خواهد ‌شد.

مطالبات مشکوک‌ الوصول

در معاملات چکی یا غیر نقدی بسیاری از بانک‌ها، با وجود تمام دقتی که در انتخاب مشتریان خوش حساب و مورد اطمینان به خرج می‌دهند، باز هم ممکن است مدیران مالی در پایان سال احتمال اینکه برخی مشتریان توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشند را در نظر بگیرند. بهتر است در این بخش از معرفی وکیل دعوای مطالبه وجه تسهیلات معوقه به این نکته نیز اشاره کنیم که بانک مذکور ممکن است به میزان مطالباتی که وصول آن‌ها ممکن نیست یا بعید به نظر می‌رسد توسط مشتری پرداخت شود، دچار ضرر شود.

به عبارت ساده‌تر مطالبات مشکوک‌ الوصول، به تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آن‌ها سپری شده است و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است، اشاره دارد.

مطالبه وجه تسهیلات معوقه

انواع مطالبات بانکی

مطالبات جاری

مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا باز پرداخت اقساط در سر رسید صورت گرفته و یا حداکثر از سر رسید آن دو ماه گذشته است.

مطالبات غیر جاری

مطالبات غیر جاری مطالباتی هستند که سر رسید وصول مطالبه گذشته است و یا معوق یا مشکوک الوصل هستند.

مطالبات سر رسید گذشته

مطالباتی است که از تاریخ سر رسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در باز پرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است. در این صورت فقط مبلغ سر رسید شده تسهیلات بانکی به این طبقه منتقل می‌شود.

مطالبات معوق

مطالباتی است که اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سر رسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز برای باز پرداخت مطالبات موسسه مورد نظر اقدامی نکرده است.

مطالبات مشکوک الوصول

مطالباتی است که تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سر رسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به باز پرداخت بدهی خود نکرده است.

چه موقع تسهیلات بانکی مشتری به سرفصل تسهیلات معوق منتقل می شود؟

اگر مشتری و یا وام گیرنده نتواند به تعهدات بانکی خود عمل کند و طبق سرفصل قراردادی که با بانک و یا موسسه اعتباری مورد نظر خود را امضا کرده است اقساط خود را پرداخت کند و یا در پرداخت اقساط تعویق ایجاد شود سرفصل تسهیلات آن مشتری به سرفصل تسهیلات معوق بانک و موسسه اعتباری منتقل می شود.

اگر مشتری و یا وام گیرنده پس از گذشت یک الی دو ماه به تعهدات بانکی خود که در قرارداد امضا شده با بانک و یا موسسه اعتباری ذکر شده است عمل نکند و اقساط خود را پرداخت نکند و سرفصل قرارداد آن مشتری به سرفصل تسهیلات سررسید گذشته منتقل می شود.

در این مرحله هنوز سرفصل قرارداده مشتری به تسهیلات معوق بانکی منتقل نشده است و مشتری می‌تواند با اقدام به پرداخت اقساط خود و به روز کردن سر رسید اقساط تسهیلات خود از منتقل شدن تسهیلات خود به سرفصل تسهیلات معوق بانکی جلوگیری کند.

پیشنهاد ما به مشتریان برای وام گیرنده های بانکی و موسسات اعتباری این است که در این مرحله یعنی مرحله تسهیلات سررسید گذشته اقدام به پرداخت اقساط خود و به بروز کردن سر رسید تسهیلات خود کنند در غیر اینصورت سرفصل تسهیلات آن ها به تسهیلات معوق بانکی منتقل می شود که بسته به نوع تسهیلات اقدامات بانک و یا موسسه اعتباری علیه آن ها شروع می شود.

در تمامی این مراحل می توانید از یک وکیل بانکی معتبر کمک بگیرید و مسئله را به بهترین شکل ممکن حل کنید.

شناسه : 1523

وصول مطالبه توسط ضامن بدهکار بانک چگونه است؟

درصورتی که بدهکار وام بانکی، اقساط معین شده خود را در زمان مشخص و معین پرداخت نکند، ضامن باید نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نماید. در این زمان ضامن می‌تواند نسبت به پرداخت مبالغ اقساط طرح دعوی مطالبه وجه کند.

خسارات دادرسی و هزینه‌های دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟

در مورد پرونده‌های مربوط به وصول مطالبات، در صورتی که خوانده محکوم شود، تمامی هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل خوب و باتجربه قابل مطالبه است.

حق الوکاله وکلای فعال در این حوزه چگونه تعیین می‌شود؟

حق الوکاله وکیل دادگستری متخصص این حوزه یک مبلغ مشخص و از پیش تعیین شده نیست، بلکه متناسب با مبلغ وام و حجم پرونده تعیین می‌شود.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.