×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاح ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی


اضافه شدن یک تبصره به ماده 26 آئین نامه اجرائی قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی


آئین نامه حداقل مزد یا حقوق کارگر کشاورزی (موضوع ماده 15 قانون کار کشاورزی )


آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان


اصلاح آئین نامه بیمارستان وزارت دادگستری


طرح اصلاحی تبصره یک ماده 22 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان


آئین نامه ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت


آئین نامه استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه مسکن از محل مانده وامهای مسکن


آیین نامه پرداخت حق فنی به درجه داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی (موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی مصوب مرداد ماه 1352)


تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی


تصمیم قانونی دائر به انتخاب 15 نفر مستشاران اصلی و 5 نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات


قانون موافقتنامه سرویسهای هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و کنفدراسیون سوئیس


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ممالک متحده آمریکا


قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهور خلق لهستان


الحاقیه مقاوله نامه مالی مورخ 25 ژوئیه 1969 بین دولت جمهوری فرانسه و دولت شاهنشاهی ایران


قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون اصلاح بند الف ماده 24 قانون دریائی ایران


قانون الحاق یک تبصره به قانون پرداخت فوق العاده افسران و افراد پلیس راه مصوب 1348 3 19