×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت


قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهر پیش‌قلعه (جهت تامین اراضی مسکن مهر)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اورامانات


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوط


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر مهاباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اشنویه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تکاب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ابهر (شامل شهرستانهای ابهر، خدابنده و خرمدره)


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهدریجان


رأی شماره 386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی‌باشد


آیین‌نامه اجرایی ماده (79) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ


آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (163) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین‌المللی آب


رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دورة دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد


رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت حق بیمه توسط سازمان تربیت بدنی استان اصفهان


رأی شماره 402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دایمی تلقی می‌شود