×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

شمول بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 به اراضی واقع در اتوبان تهران - کرج و عدم جواز پرداخت وجهی به مالکین اراضی مذکور، موافق قانون است


شمول قانون تامین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص حقوقی ( که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه وجاهت قانونی است


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص احداث صنعت در دهستان مراه تپیه ،کرند مزرعه ، جعفربای شرقی و غربی


اصلاح مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده مناطق آزاد


تصویبنامه در خصوص تعیین اعضای کمیسیون بررسی اعطای نشانهای دولتی


تصویبنامه راجع به شهرک صنعتی اشتهارد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ه) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


ابطال قسمتی از ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان


در اتهام قاچاق با صدور حکم برائت اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی باید مسترد گردد


در شهرهائیکه طرح هادی مصوب و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است


به صرف صدور مجوز حمل تمامی مسئولیتها از باب سبب اصلی به عهده صادرکننده مجوز یعنی سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور میباشد - خسارت ناشی از توقف تریلی در حکم منافع محتمل الوصول می باشد


در مورد قتل عمدی به قصاص نفس محکوم شده است


دادگاه متهم را در مورد قتل عمدی به قصاص نفس محکوم نموده است


دادگاه در مورد جاسوسی به اعدام محکوم نموده است


رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع میگردد که دادگاه مرجوع الیه باتوجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادرنماید


چون متهم به اعتبار مشروع بودن عمل و بعبارت دیگر مهدورالدم بودن متهم مرتکب قتل شده در حکم شبیه به عمد بوده و صدور حکم قصاص نفس که مجازات قتل عمدی است برخلاف موازین و مقررات میباشد


رای دادگاه عمومی در صورتی اصراری محسوب و در هیات عمومی مطرح میشودکه مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور باشد


دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمیگردد


محارب کسی است که برای ایجاد و رعب و هراس در مردم دست به اسلحه میبرد


با مصادف شدن موعد تعیین شده با تعطیلی رسمی ، طرفین میبایستی بر حب توافق موعد دیگری را برای انجام تعهدات معین می کردند