×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهوردر موارد توزیع واختصاص معادل ریالی حاصل از فروش وجوه ارزی مازاد سال 1379


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف)تبصره (27)قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ردیف (1)بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی –مصوب 1378 –وزارت


مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی ( موضوع ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون ) مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی


نگهداری و استفاده از فیلم های ویدیوئی مبتذل ومستهجن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست


نظر به اینکه متهم تنها یک دستگاه رسیور بدون کنترل وغیر قابل استفاده در منزل داشته (بدون سایر وسایل برای دریافت تصویر) مستحق تخفیف مجازات تشخیص میشود


مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره باید تجهیزات مکشوفه جمع آوری و ضبط و مصادر شده و در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد


تهیه و توزیع فیلم های مستهجن


اموالی است که مستقلا به لحاظ نامشروع بودن ضبط می گردد و خارج از شمول آلات و ادوات جرم و با کالاهای ممنوع الورود می باشد


تعیین مجازات شلاق برای اتهام مزاحمت تلفنی فاقد وجاهت قانونی است


مجازات جرم مزاحمت تلفنی بیش از 6 ماه نمی باشد تا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان باشد


متهم اقرار دارد که ساعت 5 1 بعد از نیمه شب با منزل شاکی تماس گرفته که معمولا و عرفا هیچ فردی در چنین ساعتی از شب برای انجام امور جاری با کسی تماس نمی گیرد


عمل ارتکابی متهمان با ماده 637 ق 0م 0ا انطباق دارد نه ماده 638 ق م ا


هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید و یا مرتکب عملی گردد که عفت عمومی را جریحه دار نماید از ده روز تا دو ماه حبس محکوم می گردد


ابزار و وسایل مذکور در حکم فی نفسه کالای ممنوعه یا قاچاق نیست تا حکم به ضبط آن صادر شود


در خصوص ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع به لحاظ عدم تحقق عنصر مادی جرم دایر براینکه با مردان اجنبی ملاقات نداشته اند فقط با تماس تلفنی صحبت می کرده اند


معترض جوان و نادان می باشدکه احتمال قوی این است که باجهل مرتکب چنین عملی گردیده وکیفر شرع هم از باب تنبه است لذا او رامستحق تخفیف دانسته مجازات 15 ضربه شلاق را به یکصد هزارریال جزای نقدی تبدیل می نماید


کیف یادداشت های مزبور در کشو میز تجدیدنظرخواه که عرفا در مرئی و منظر عمومی نمی باشد تا بدین وسیله تظاهر به عمل حرامی نموده باشد


عمل تجدیدنظر خواندگان صرفا برقرار کردن رابطه نامشروع و به تبع آن تهیه و فراهم کردن مقدمات بوده موضوع ازشمول مقررات ماده 103 خارج است