×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

قانون اصلاح بند (الف ) مواد(141) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و (152) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و(147) و قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش


قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی


قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی


قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص ضریب جدول حقوق


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص واردات گوشت مرغ


دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را از دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید


دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطاله وجه آن محق محسوب می گردد


در صورت وقوع مساله مدعی و منکر لازم است استحلاف انجام شود


شرایط قانونی از باب وحدت زمانی در مورد تهاتر واقع نشده است


در مرحله تجدیدنظرخواهی رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان بدوا و بدون صدور رای دادگاه بدوی فاقد محمل قانونی است


توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوی مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد


موضوع از مصادیق ماده 15 قانون صدور چک است


به علت ضمیمه نبودن گواهی عدم پرداخت وجه چک ، سوءنیت خوانده در عدم ایفای تعهد محقق نبوده ، قرار عدم استماع دعوی صادرمی شود


دادگاه به میزان ربع وجه چک متهم را بابت خسارات معنوی محکوم نموده و شعبه دیوان ضمن نقض حکم بیان داشته مشخص نیست منظور از خسارت معنوی چیست ؟


وجود لاشه چک در ید خواهان و عدم ابراز دلیلی مبنی بر بری الذمه بودن از ناحیه خوانده ، موجب صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ معادل اصل بدهی شده است


به جهت سفید امضاء بودن چک و اینکه مبین دینی نمی باشد قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد


صرف امضاء دلیل بر تعهدات امضاء کننده به پرداخت وجه چک نمی باشد


رسیدگی و صدور حکم در مورد وجه چک منوط به تقدیم دادخواست می باشدبیشتر بخوانید