×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (4) قانون امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار


اصلاحیه تصویبنامه های مربوط به صادرات و واردات کالا


تصویبنامه در خصوص استمهال تسهیلات اعتباری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اثر سیل خسارت دیده اند


قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371


قانون بازنشستگی وظیفه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران


موافقتنامه همکاریهای فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری مقدونیه


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (117) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به الحاق تبصره (2) به ماده (24) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


تصویبنامه در خصوص شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای اجرایی


تصویبنامه در خصوص بند(ب ) ماده (2) قانون امور گمرکی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1380


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بندهای (ب ) و(ی ) تبصره (10) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه راجع به واریز یک درصد(1درصد) صود ناخالص شرکتهای دولتی به حساب خزانه


الزام خریداران زمین دولتی به سپردن تعهد پرداخت مبالغ اضافی به مالکین اراضی در دفاتر اسنادرسمی خلاف قانون تشخیص داده می شود


مطالبه هزینه توسط بانکها بابت رفع سوءاثر از چک برگشتی غیرقانونی است


قانون واگذاری زمینهای بایر ودایرکه بعداز انقلاب به صورت کشت موقت در اخیتار کشاورزان قرار گرفته است - تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می باشد


اصلاحیه تصویب نامه شماره 61212ت 11555ه مورخ 1374 2 27


آئین نامه اجرائی ردیفهای (1) ، (2) و (4) بند (الف ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اهداف کمی بخشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در برنامه سوم توسعه کشور


اصلاحیه آئین نامه های اجرائی تبصره (49) قانون بودجه سال 1379 و تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 کل کشور