×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به حذف عبارتی از تبصره 2 ماده 6 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


اصلاحیه قانون اصلاح بعضی از مواد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 5 26


اصلاحیه تایپی قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعیین هفته آخر مهر ماه هر سال بعنوان » هفته بسیج عمومی برای کمک به مدارس »


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 50 آئین نامه اجرائی قانون صادرات و واردات


اصلاحیه آئین نامه انجمن های اسلامی واحدهای اداری


تصویبنامه راجع به انتصاب برادر دکتر محمد تقی بانکی به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران


تصویبنامه راجع به الحاق عبارتی به ذیل قسمت اخیر تبصره الحاقی ماده 35 ائین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


آئین نامه استخدام پیمانی


تصویبنامه راجع به انتصاب دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو


آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی وشاغلین مشاغل سخت و زیان آور


تصویبنامه در باره مراجعت کارمندان مناطق جنگ زده به محل کار سابق خود


آئین نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی


اصلاحیه تصویبنامه راجع به معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی


آئین نامه اجرائی بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در اثر جنگ ، سیل ، زلزله وسایر سوانح طبیعی موضوع ماده 8 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 8 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی


تصویبنامه راجع به اصلاح عبارتی در ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون انتخابات شورای اسلامی کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح تعرفه چاپ آگهی های دولتی در سال 1368


اصلاحات و تغییرات وتتمیم قانون اساسی مصوب 1358


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت خسارات دیرکرد حق بیمه سهمادار خارجی شرکت ایرا اسپی کاپاک