×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون تأمین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368 2 13 مجلس شورای اسلامی


آئین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی


آئین نامه اجرائی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مورخ 1368 3 7 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به الحاق بندهای ذیل به تبصره قسمت 1 آئین نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی


تصویبنامه راجع به ورود طلای کلوئیدال برای واحدهای تولیدی و صنایع دستی


تصویبنامه راجع به تبدیل تبصره ماده 28 به تبصره 1 و اضافه نمودن یک تبصره بعنوان تبصره 2 ماده 28 به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به اصلاح مواد 35 و 36 و52 آئین نامه قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به الحاق بند 6 بماده 62 آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و مور خیریه


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری


آئین نامه اجرائی انجمنهای اسلامی واحدهای اداری


تصویبنامه راجع به اصلاح بندهای « د » و « ک » ماده 1 آئین نامه اجرائی بند « هـ » تبصره 38 قانون بودجه سال 1368


آئین نامه اجرائی تسهیلات اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی موضوع بند 5 تبصره 3 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره 46 قانون بودجه سال 1364


آئین نامه صدور اجازه تأسیس ، انحلال و نظارت برفعالیت وسائل ارتباط جمعی خارجی ونمایندگان وابسته به آنها


آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی ایران


تامین نیازمالی ستاد مبارزه با مواد مخدر


آئین نامه اجرائی بند 20 تبصره (12 ) قانون بودجه سال 1368 کل کشور


اساسنامه شرکت پیمانکاری عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان


اساسنامه شرکت مشاوره عمرانی و ساختمانی مسکن سازان استان


آئین نامه اجرائی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری