×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

با توجه به ادعای زوجیت متهمان توسط روحانی محل چون اعلام نظردر این مورد ]رسیدگی به تردید در اصل نکاح [ از خصایص دادگاه مدنی خاص است قبل از رسیدگی در مراجع ذیصلاح رسیدگی به امر جزائی وجاهت قانونی ندارد


به موجب وجود شبهه دارئه حکم به رجم نقض می گردد


طرق اثبات جرم زنای محصنه وغیرمحصن علم مبتنی براقرار بوده است


دادگاه اتهام را زنای محصن تشخیص داده مع ذالک اشتباها در صدور رای به جای رجم اعدام قید نموده است


بر فرض وقوع زنای بعنف آنچه از جهت ازاله بکارت مسلما بعهده جانی می آید مهرالمثل است نه ارش البکاره ونه دیه


با توجه به وجود سابقه خواستگاری و اصرار متهم به ازدواج با متهمه ربودن و زنای به عنف محرز نیست


آن قسمت از اعتراض دادسرا که نابالغ بودن مجنی علیها را دلیل تحقق عنف دانسته اند درست نیست


قانون نظام معماری و ساختمانی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری


اصلاحیه ماده (13)آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین واصلاحات بیگانه


تصویبنامه درخصوص تنفیذآئین نامه اجرائی بند(ط)تبصره (9)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویبنامه درخصوص واگذاری شرکتهای دولتی


تصویبنامه راجع به ورودخودروهای توایدی توسط شرکتهای خودروسازی داخلی


آئین نامه اجرائی تبصره الحاقی ایجادشده تسهیلات برای ورودرزمندگان وجهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاههاوموسسات آموزش عالی -مصوب 1377-


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره (3) به ماده (7) اصلاحی آئین نامه عوارض از وسایل نقلیه موتوری درآزاد راههای تهران -کرج ،کرج - قزوین و تهران -قم


تصویبنامه موقوف الاجراشدن آئین نامه اجرائی چگونگی پرداخت کارمزدتسهیلات بانکی موضوع تبصره (1)قانون تحویل خودروبه جانبازان انقلاب اسلامی وجنک تحمیلی


تصویبنامه راجع به موقوف الاجراشدن اصلاحیه اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی


تصویبنامه درخصوص مستخدماتی که طبق ضوابط ومقررات مربوط ازمابه التفاوت موضوع ماده (8)قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخردارشده اند


قانون تفسیر قانون الحاق یک تبصره و اصلاح قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجددنسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده یا بشود


قانون اصلاح مطبوعات