×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

قانون رفع محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی و دامی


قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370 ـ


قانون اجازه واگذاری امتیاز سر قفلی و مشارکت غرف و فروشگاههای پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد حاصل از حمل و نقل هوائی بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان


تصویبنامه در خصوص لغو تصویبنامه شماره 26966 ت 19954 هـ مورخ 1377 4 30


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص قیمت گذاری شکر وارداتی


آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به صدور کود شیمیایی نیترات آمونیوم


تصویبنامه راجع به ایجاد و گسترش فضاهای نمایشگاهی و خدمات صادرات


تصویبنامه راجع به معافیت شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت حق کارمزد ثبت سفارش کالاهای وارداتی


قانون تشکیل شورای عالی اشتغال


آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره 30 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به صادرات سیب افشرده (کنسانتره ) آن با پیمان سپاری ارزی


اصلاحیه آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی ـ مصوب 1348 ـ


مقررات اعطا امتیازات ویژه به خانواده ایثار گران و مشمولان دارای شرایط خاص


مصوبه شورای عالی اداری به منظور ایجاد تجانس و رعایت پیوستگی وظایف و تمرکز وظایف و فعالیتهای مرتبط و پیوسته


آئین نامه اجرائی قانون گزینش کشور


اساسنامه بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح


تصویبنامه راجع بهای بلیط پرواز های داخلی