×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (42) بودجه سال 1380 کل کشور


تصویب نامه در خصوص صدور مجوز ایجاد و بهره بهره برداری شبکه پی جو


آئین نامه اجرائی انتشار یکهزار و پانصد میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند(ب ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب ) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می نمایند


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


براساس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است


لایحه تسری امتیازات ومعافیتهای خاص بانکها به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز


آئین نامه اجرائی بند(ط) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبدحمایتی )


تصویبنامه درخصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه های محدود موسوم به مادرید


تصویبنامه راجع به حذف (چای ) از فهرست کالاهای قابل ورود


تصویب نامه راجع به اعتبارهای موضوع بند(ب ) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 و سال 1380 کل کشور


آئین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف ، اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای اسلامی کارگری


آئین نامه اجرائی بند (1) تبصره (77) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه پرداخت حق کشیک قضائی


اصلاح آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره (10) قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1375 کل کشور


تصویبنامه در خصوص ضریب منطقه ای مسکن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی