×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح عبارتی بند ب ماده 13 قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان


آئین نامه اجرائی تبصره (4)قانون بودجه سال 1375کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2ماده 43 قانون استخدام کشوری


آئین نامه اجرائی تبصره (39)قانون بودجه سال 1375کل کشور


تصویب نامه در خصوص نحوه مصرف وصولی ها از محل حق التولیه و اماکن مذهبی در سال 1375


تکمیل اساسنامه فرهنگستانها


تکمیل آئین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در خصوص نحوه انتخاب دبیر آن شورا


آئین نامه نحوه نظارت بر علائم ، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه


تائید انتخاب روسای دانشگاههای علوم پزشکی وخدمات بهداشتی - درمانی اراک ، همدان وارومیه


آئین نامه هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی وعلمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


تائید انتخاب هییت نظارت وارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


واگذاری وظایف مقرر در بند(ج ) ماده 162 برنامه سوم توسعه کشوربه هییت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


اصلاحیه جدول شماره (2) پیوست تصویب نامه های موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان کاشمر


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرخس


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهر سنقر


تصویب نامه در خصوص تامین کسری بودجه سال 1380سازمان تعزیرات حکومتی


تصویب نامه در خصوص تفویض اختیارات به وزیران عضو شورای اقتصاد


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (6) قانون بودجه سال 1380کل کشور