×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق


قانون اتمام مدت ماموریت نمایندگان مجلس در شوراها و مجامع مختلف در پایان هر دوره نمایندگی


قانون تفسیر تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 2 31 شورای انقلاب


قانون افزایش مجدد اعتبار ردیف 503082 قانون بودجه سال 1368 کل کشور


قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت ، حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش


قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون اصلاح قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری


قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده ) بعد از ورود به کشور


قانون واگذاری بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم به بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ایجاد تسهیلات برای تامین نیروی انسانی بهداشتی درمانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی بنیاد شهید انقلاب اسلامی


قانون اصلاح ماده 60 و الحاق دو تبصره به آن و اصلاح ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1363 و الحاق یک تبصره به آن


قانون کاهش اعتبار احداث خانه های سازمانی مجلس شورای اسلامی


قانون اخذ بهای خدمات انجام شده توسط وزارت راه و ترابری


قانون الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده 3 قانون تامین اجتماعی


قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 43 آیین نامه داخلی مصوب 1367 9 23 مجلس شورای اسلامی


قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه


قانون الحاق یک تبصره به قانون بودجه سال 1368 کل کشور


ماده 2 آئین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری


قانون افزایش اعتبار ردیف 503082 قانون بودجه سال 1368 کل کشور