×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اجرای حکم در مورد محکوم به کلی ممنوع المعامله


اجرای حکم در مورد محکوم به کلی غیرموجود مثلی قیمی


اجرای حکم در مورد محکوم به کلی غیرموجود


حفظ اموال - حفظ اموال ضایع شدنی - فساد اموال توقیف شده نزد مامورین انتظامی


لایحه قانونی حفاظت فنی


قانون راجع به کارشناسان رسمی


قانون سازمان برق ایران


قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی


قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه ها و پانسیونها


قانون اوزان و مقیاسها


قانون معافیت ورود و صدور اشیا عتیقه و آثار فرهنگی و هنری اصیل و معتبر از حقوق و عوارض گمرکی


قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی


قانون ثبت آثار ملی


قانون راجع به حفظ آثار ملی


قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری


قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها


قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی


قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه


قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن


قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور