×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

الحاق یک بند به ماده (5) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن


دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای


رأی شماره 244 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی


رأی شماره 324 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مقرری بیمه بیکاری


رأی شماره 323 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده ویژه معلمان


رأی شماره330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لغو حکم بازخرید خدمت


رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی هیأت تخلفات اداری


تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه موضوع پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی


تصمیم‌نامه درخصوص تنفیذ احکام مقرر درخصوص خودروهای وارداتی


تصویب‌نامه درخصوص غیرفعال شدن کارت سوخت وسایل فاقد بیمه شخص ثالث


تصویب‌نامه درخصوص تأمین خوراک دام و علوفه موردنیاز تولیدکنندگان بصورت نسیه


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سقز


تصویب‌نامه درخصوص قیمت آزاد برق


آیین‌نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آیسک


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سربیشه


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زهان


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسفدن


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه