×

دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای

دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای

دستورالعمل-تشکیل-شوراهای-قضایی-منطقه‌ای

وکیل

دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای شماره 4753/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای که در تاریخ 20/5/1387 به تأیید و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

دستورالعمل تشکیل شوراهای قضایی منطقه‌ای

ماده 1ـ در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و با استناد به اصل 158 قانون اساسی و بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم مناسب در مسائل امنیتی شوراهای قضایی منطقه‌ای که در این دستورالعمل به اختصار شورا نامیده می‌شود، به شرح آتی تشکیل می‌گردد.
ماده 2ـ اعضای هر شورا عبارت اند از:
ـ رؤسای کل دادگستری استان‌های عضو.
ـ رؤسای کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌های عضو.
ـ رؤسای شعب اول انقلاب استان‌های عضو.
ـ دادستان‌های مراکز استان‌های عضو.
ـ مسؤولان حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان‌های عضو.
ـ مدیران کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان‌های عضو.
تبصره ـ در صورت ضرورت رئیس شورای منطقه‌ای می‌تواند پس از هماهنگی با سایر اعضاء از مسؤولین امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی در برخی از جلسات دعوت نماید.
ماده 3ـ وظایف شورا عبارت است از:
ـ نظارت و هماهنگی بر حُسن اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی در امور امنیتی در سطح منطقه.
ـ اتخاذ تصمیم و رویه واحد در امر رسیدگی به جرائم امنیتی در سطح منطقه.
ـ اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه درخصوص جرایم امنیتی با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذیربط در سطح منطقه.
ماده 4ـ محدوده جغرافیایی شوراها به شرح زیر می‌باشد:
الف) ـ شورای قضایی شرق کشور شامل استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و هرمزگان.
ب) ـ شورای قضایی غرب کشور شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی.
ج) ـ شورای قضایی جنوب کشور شامل استان‌های خوزستان، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد.
تبصره ـ برحسب ضرورت و در صورت لزوم به دستور رئیس قوه قضاییه، شوراهای جدید منطقه‌ای تشکیل می‌شود.
ماده 5 ـ رئیس شورا به صورت دوره‌ای و برای مدت 6 ماه از میان رؤسای کل دادگستری عضو شورای قضایی هر منطقه انتخاب می‌شود.
ماده 6ـ دبیر شورا برای مدت دو سال از میان دادستان‌های عضو شورای قضایی هر منطقه توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
تبصره ـ محل استقرار دبیرخانه در محل دبیرشورا خواهدبود.
ماده 7ـ شورای قضایی منطقه‌ای حداقل هر 3 ماه یکبار و در مواقع ضروری به صورت فوق‌العاده تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده 8 ـ برحسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب تحت نظارت رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها در استان‌های مربوطه تشکیل، تا به صورت فوق‌العاده به جرایم مهم از قبیل قاچاق باندی عمده و مسلحانه مواد مخدر، سلاح و مهمات، راهزنی و سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی، ترور و کشتار و هرگونه ناامنی و اغتشاش مسلحانه رسیدگی و برخورد جدی نمایند.
ماده 9ـ این دستورالعمل مشتمل بر 9 ماده و3 تبصره در تاریخ20/5/1387 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.


رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18486

تاریخ تصویب : 1387/5/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.