×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در مورد الحاق جزء (ل) به بند (1) تصویب‌نامه موضوع تفویض اختیارات هیئت‌وزیران به وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک


تصویب‌نامه در خصوص سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


تصویب‌نامه راجع به تشکیل کارگروه ملی ایمنی زیستی


رأی شماره 155 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان استخدام مجدد مستخدمین پیمانی که قرارداد آنان فسخ گردیده است


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کرمان


رأی شماره 994 ـ 995 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری


رأی شماره 1491 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 916ش م مورخ 20 6 1382 شورای اسلامی ملایر


رأی شماره 1440 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 بیست و سومین جلسه مورخ 18 12 1383 شورای تأمین استان خراسان رضوی


رأی شماره 941 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به خدمت جانبازان


رأی شماره 1294 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیمات و اقدامات و شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرکی ایران


رأی شماره 1496 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان احتساب خدمت آموزشیاری جهت تقلیل ساعات کار آموزشی


رأی شماره 1493 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت افراد از تصمیم شهرداری به تملک اراضی آنان


رأی شماره 1011 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه پرداخت نشده سهم کارگر و کارفرما و انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران


رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری


رأی شماره 237 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای مصوبه مورخ 8 7 1369 هیأت مدیره سازمان زمین شهری


رأی شماره 231 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری مستمری بازنشستگی


رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی برخورداری از حقوق و فوق‌العاده مقرر در ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


رأی شماره 153 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب مدت تحصیل جزء سنوات خدمت رسمی برای متعهدین خدمت در آموزش و پرورش


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد سهمیه‌های جدید بنزین یارانه‌ای به انواع مختلف خودروهای شخصی از تاریخ 1 4 1387


تصویب‌نامه درخصوص تشکیل ستادی برای سیاستگزاری و هماهنگی فعالیت‌های خارجی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران