×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب نامه درخصوص تعیین مرجع صدور حواله و درخواست وجه در اعتبارات دستگاه ها در قانون بودجه سال 1384


مصوبه شورایعالی اداری راجع به تغییر عنوان دانشکده روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه به ( مرکز آموزش روابط بین الملل)


امکان تاسیس آموزشکده در مناطق محروم توسط دانشگاه های بزرگ و برخوردار کشور


مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور - در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده میباشد


اصلاح ماده (2) آئین نامه پرداخت فوق العاده سختی کار انتظامی


اصلاح آئین نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (180) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی جزء (2) بند ( الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویبنامه درخصوص تغییر نام فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به فرودگاه بین المللی خلیج فارس


آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران صنعت ساخت


آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویبنامه راجع به تمدید اعتبار تصویبنامه موضوع سود بازرگانی واردات موز


تصویبنامه درخصوص طرحهای بهسازی و نوسازی نانواییهای موجود و بهسازی و بهداشتی کردن کارگاه های قالیبافی


تصویبنامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان خوزستان


دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 130 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح


تصویبنامه راجع به انتخاب آقای حمیدرضا برادران شرکاء به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرائی بند ( پ) تبصره (16) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویب نامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای یعقوب نجاریان


تصویب نامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به خانم صدیقه آجلی


تصویب نامه درمورد اعطای نشان دولتی ( درجه دوم ایثار) به آقای هوشنگ طاهرزاده


تصویب نامه درمورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم ایثار) به آقای حبیب حبیب زاده