×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات


اساسنامه شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ( سهامی خاص )


الحاق یک تبصره به ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران صنعت ساخت


تصویبنامه راجع به فوق العاده ویژه قضات


اصلاح مواد (5) و (8) آئین نامه نحوه پرداخت وام ضروری به مستخدمان وزارت آموزش و پرورش


اصلاح ماده (11) آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی


تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام شرکت گروه صنعتی ملی به صندوق بازنشستگی کشوری


تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راه ها به صندوق بازنشستگی کشوری


تصویبنامه درخصوص مستثنی شدن دستگاه های دارای مقررات خاص در قوه مجریه از ضوابط بکارگیری و استخدام در دستگاه های دولتی


تصویبنامه درخصوص برگزاری اولین گردهمایی بین المللی اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی ( چالشها و فرصتها )


تصویبنامه درخصوص الحاق مواد (7) و (8) به آئین نامه اجرائی تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1377 کل کشور


تصویبنامه راجع به واگذاری سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی ( پرسپولیس ) به روش بورس


آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


دستورالعمل اجرائی بند 15 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


تصویبنامه درخصوص تعیین سود بازرگانی واردات موز


انتخاب آقای دکتر فرید مُرّ را به عنوان رئیس مرکز نشر دانشگاهی


ابطال تصویبنامه هیات وزیران در مورد اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی ، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی


تصویبنامه نامه راجع به نرخ تعرفه خدمات کنسولی سال 1383


اصلاح بند (2) ماده (2) آئین نامه اجرائی بند (و) ماده (159) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران