×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویبنامه مربوط به پرداخت هزینه های لازم برای انجام وظائف دادستانها مذکور در ماده 1224 قانون مدنی و مواد 99 و 113 قانون امور حسبی


تصویبنامه در مورد معافیت از حقوق گمرکی لوازم تهیه فیلم از اوراق مهم پرونده ها و دفاتر املاک و نقشه ها و وسائل خواندن فیلم ها


تصویبنامه مربوط به ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی


تصویبنامه در مورد کلاس عالی ثبت


تصویبنامه قانونی حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


تصویبنامه در مورد حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی کشور


تصویبنامه در مورد خریداری اراضی گودهای کوره پز خانه های سابق و فعلی واقع در جنوب تهران


تصویبنامه در مورد انتخاب هیات معتمدان


لایحه قانونی نیازمندیهای شهر و توسعه معابر


تصویبنامه قانونی در مورد اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن


تصویبنامه قانونی در مورد اصلاح قانون شهرداری


تصویبنامه در چرانیدن دام در منابع طبیعی مذکور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها


تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری


تصویبنامه در مورد شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران


قانون ملی شدن جنگلهای کشور


لایحه قانونی ملی کردن جنگلها


تصویبنامه قانونی راجع به تشکیل شورای خانواده


اصلاح قانون منع کشت خشخاش واستعمال مواد افیونی


آئین نامه انتخاب اعضاء خانه انصاف


تصویبنامه نحوه وصول مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و بانکها و شرکتهای دولتی و سازمان بیمه های اجتماعی را از شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی زاینده رود