×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تبدیل بخش با خزر با محدوده فعلی و بمرکزیت تایباد بشهرستان


انتقال بخش جاپلق از قریه مامون به شهر ازنا


تشکیل دومین اجلاس کمیته آمار اسکاپ در ایران


انتخاب آقای محمدعلی مسعود انصاری بجای آقای مهدی بطحائی بعنوان متخصص با تجربه در امور اداری و استخدامی


انتخاب آقای عزیزالله بهنیا بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران


حذف تخلف مندرج در ردیف 5 از جدول ب جرائم پانصد ریالی


تعیین مرز آستارا بعنوان مرز ورود و خروج کشور


وظایف و اختیارات شورای سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور


انتقال مرکز بخش خزل واقع در نهاوندی از قریه شهرک به فیروز آباد


تصویبنامه در مورد افزایش فوق العاده اشتغال خارج از کشور


تغییرات در بخش حومه کهگیلویه و بخش لنده


تصویبنامه راجع به اجازه کشت محدود خشخاش


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت سود بازرگانی اتومبیل شخصی وراث قانونی مامورین دولت و ارتش که در ماموریت ثابت فوت شوند


تصویبنامه راجع به دانشجویان ایرانی مقیم خارج که هنگام مراجعت میتوانند یک دستگاه اتومبیل شخصی وارد نمایند


تصویبنامه راجع به اصلاحات در آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


تصویب نامه راجع به مناقصه های مجتمع بندری


حل اختلاف عشایر مغان


تعیین آغاز سلطنت کورش کبیر بنیانگذار شاهنشاهی ایران به عنوان سرآغاز تقویم و مبداء تاریخ ملی ایران


تصمیم قانونی دائر بانتخاب 15 نفر مستشاران اصلی و پنج نفر مستشاران جانشین دیوان محاسبات


تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفر ناظر بر اندوخته اسکناس