×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

آئین نامه استخدام پیمانی


اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای کارگاه وهیئت حل اختلاف


آئین نامه و مقررات حفاظتی پرسها


آئین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ، آهنگری ، جوشکاری


آئین نامه حداقل مزد


اصلاح ماده 55 آئین نامه سازمانهای کارگری و کارفرمائی


جدول تقسیم بندی مناطق کشور را باستناد مواد 2 و 5 آئین نامه حداقل مزد


آئین نامه و مقررات حفاظتی ماشینهای بهم زن و مخلوط کننده


آئین نامه مالی و حسابداری انجمن توانبخشی


تصویبنامه در مورد افزایش سهم جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران از حق الثبت معاملات


تصویبنامه در مورد نحوه تملک اراضی مورد نیاز وزارت آب و برق


تصویبنامه در مورد اجازه کشت بهاره خشخاش در برخی مناطق کشور


تصویبنامه مربوط به اساسنامه انجمن حمایت زندانیان


تصویبنامه در مورد اجازه کشت خشخاش در منطقه سیستان از استان سیستان و بلوچستان


تصویبنامه در مورد اجازه ورود یک دستگاه اتومبیل سورای توسط دانشجویان ایرانی مقیم خارج


تصویبنامه در مورد صلح و سازش در دعوی بین بنگاه خالصجات سابق و آقای فتح اله سالک و غیره


تصویبنامه در مورد قانون معافیت از تعقیب کیفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق


لایحه قانونی اصلاح بعضی ازمواد مربوط به اصول تشکیلات دادگستری


تصویبنامه در مورد تامین صحت و آزادی انتخابات و تامین حسن اجرای آن