×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350


لایحه قانونی متمم بودجه سال 1357 کل کشور


لایحه قانون انحلال هیات های امنای کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی


لایحه قانونی انحلال دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاههای انتظامی و تجدید نظر انتظامی


لایحه اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور


لایحه قانونی راجع به شرط سنی رای دهندگان رفراندم انقلاب اسلامی ایران


لایحه قانونی الغاء قانون خدمات اجتماعی زنان


لایحه شمول ماده 84 و 80 قانون استخدام کشوری درباره کارمندان وزارتخانه و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کار افتاده گردیده اند و یا به درجه شهادت رسیده اند


لایحه قانونی الغاء قانون معافیت اتومبیل وزارت امور خارجه مصوب فروردین ماه 1345 و قانون معافیت گمرکی اتومبیلهای شخصی ماموران ثابت دولت در خارج از کشور مصوب 1349


لایحه قانونی بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف


لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف


اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی اهلیت دارند


ابطال صورتجلسه مجمع‎عمومی فوق‎العاده بانک رفاه کارگران در مورد تغییر ماهیت حقوقی بانک از دولتی به غیردولتی


ابطال مواد 37 و 38 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی


قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی


اصلاح ماده (6) آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه


اصلاح ماده (13) آئین نامه نحوه اجرای فعالیتهای مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور


تصویبنامه درخصوص تعیین وزارت جهاد کشاورزی در مسائل دامی و گیاهی و سازمان حفاظت محیط زیست در مسائل انسانی به عنوان مرجع ملی کنوانسیون روتردام


تصویبنامه راجع‎به اجازه صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تاسیس و بهره‎برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی