×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

اصلاح تصویبنامه موضوع تقسیمات کشوری در شهرستان قائنات


مصوبه شورای عالی اداری راجع‎به عدم پذیرش دانشجو از ناحیه مؤسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرسازی


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد تشکیلات اداری مناسب برای واحدهای اجرائی استان‎های جدیدالتاسیس خراسان شمالی و خراسان جنوبی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع‎به طرح جامع شهر رامسر - کتالم - سادات شهر


تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای سفیدسنگ به شهر


مصوبه شورای عالی اداری در مورد ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‎های اجرائی کشور


تصویبنامه راجع‎به ادغام روستاهای صیدنظری‎سفلی ، محمدقلی ، علی‎مدد ، زمان ، سلطانقلی‎سفلی ، کوله ، بابامرادی‎سفلی و سلطانقلی علیا


تصویبنامه راجع‎به نظرسنجی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و استان از مردم درخصوص ارزیابی عملکرد طرح تکریم در دستگاههای اجرائی


اصلاح تصویبنامه در مورد تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مشاوره‎ای برای انجام پروژه‎های نوسازی و بهسازی صنایع کشور


اصلاح تصویبنامه اعطا نشان دولتی به آقای امیرناصرکاتوزیان از درجه دو دانش به درجه یک دانش


تصویبنامه راجع به الحاق بنیاد رودکی به فهرست موسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام کشوری


تعیین و تصویب نصاب 2000 مترمربع برای تفکیک باغات خلاف موازین شرع شناخته شده است


اصلاح ماده (1) آئین نامه بند ( ه ) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام


قانون اصلاح تبصره (3) قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی و الحاق دو تبصره به آن


قانون اصلاح ماده (11) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور


اصلاح آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا


ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی - هرگونه تغییر یا اصلاح در اساسنامه دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم الزاماً باید به پیشنهاد هیات موسس و تایید شورای گسترش علوم پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام پذیرد


محدودیت سنی برای داوطلبان ورود به دوره دستیاری وجود ندارد


ابطال بند 66 - 4 آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‎های آب و فاضلاب در مورد برآورد هزینه‎های خدماتی و لوازم مصرفی