×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

اصلاح مواد ( 5 ) و ( 9 ) آئین نامه اجرائی بند ( د ) تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و بازرگانی بلند مدت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان


اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک


آئین نامه اجرائی ماده ( 63 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


اصلاح بند ( ب ) ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 5 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


آئین نامه اجرائی ماده ( 17 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی


اصلاح تبصره ماده ( 17 ) اصلاحی آئین نامه مرخصی ها


آئین نامه اجرائی ماده ( 33 ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


اصلاح آئین نامه اصلاحی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد


اصلاح تصویبنامه در خصوص نحوه تامین مالی و راهکارهای اصلاحی برای بهبود عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی


تصویبنامه در خصوص برگزاری گردهمایی بین المللی شهرهای جدید


تصویبنامه در مورد پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی


ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی


تصویبنامه راجع به تاسیس بخش میداود در شهرستان باغملک


تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای بناب به شهر بناب جدید


پس از انقضاء مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت در عداد مستخدمین رسمی قرارمی گیرد و برکناری او بدون صدور حکم از مراجع ذیصلاح قانونی مجوزی ندارد


آئین نامه استخدامی دهیاریهای کشور


طرح ساماندهی بازار گندم ، آرد و نان


تصویبنامه راجع به ادغام روستاهای حسینیه و پاریاب مطلب علیا و پاریاب مطلب سفلی و دختر برجی و تبدیل به شهر حسینیه