×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

آئین نامه اعطای اعتبارات صادراتی ویژه افغانستان


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


آئین نامه تسهیلات اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی


اصلاحیه تصویبنامه شماره34535 ت25160ه- مورخ 1381 7 20


تصویبنامه در مورد تعیین سقف فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها


تصویبنامه در مورد تعیین استاندار استان مازندران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور درمورد واگذاری کلیه سهام وزارت آموزش و پرورش در شرکت صنایع آموزشی به صندوق ذخیره فرهنگیان


تصویبنامه راجع به سرمایه شرکت ملی گاز ایران


الحاق یک تبصره به تصویبنامه شماره 60889 ت27825 ه- مورخ 1381 12 3


تصویبنامه درمورد تفویض اختیارات دولت به وزیران عضو شورای اقتصاد


تصویبنامه در مورد برگزاری ششمین و هفتمین همایش بین المللی پتروشیمی


ضوابط نظارت فنی بر بهره برداری از معادن شن ، ماسه و خاک رس


تصویبنامه در مورد برگزاری ( همایش بین المللی کمال الدین بهزاد )


اصلاح ماده 1 مصوبه بازنگری درگزینش رشته های هنر ، معماری و شهرسازی


نظریه اداره کل کارگزینی کارکنان قضائی قوه قضائیه در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول مزایای مندرج در ماده ( 2 ) قانون جذب نیروی انسانی نقاط محروم و دورافتاده درمورد قضات ، خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود


برقراری حقوق وظیفه یا مستمری وراث کارمندان در مورد فرزندان و نوادگان اناث


اصلاح تبصره ( 2 ) ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی موضوع تصویبنامه شماره 58352 ت25960ه- مورخ 1380 12 27


اصلاح تبصره ( 7 ) ماده ( 4 ) آئین نامه استخدام مربی برای آموزشهای پائین تر از سطوح دانشگاهی


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382


اصلاح بند ( 7 ) تصویبنامه شماره 65777 ت23410ه- مورخ 1381 12 24