×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

ابطال مصوبات صنایع هفتم تیر اصفهان وابسته به سازمان صنایع دفاع درخصوص تعطیل نمودن ایام عید نوروز و احتساب آن به عنوان مرخصی استحقاقی


درخصوص آزمون استخدامی کادر اداری - اطلاق ایثارگر به داوطلب ورود به خدمت دولت و برخورداری تسهیلات استخدامی جواز قانونی ندارد


اخذ مالیات از نوارهای ضبط صوت ساخت داخل (نوار کاست) که با نام پنکیک یا رول وارد می شوند مخالف قانون است


رعایت مقررات در تملک اراضی اشخاص - قبل از تملک دارای طرح مصوب موجود باشد


ابطال مقررات ماده 13 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی واختراعات - ( علامت ثبت شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن بدون عذرموجه مورداستفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرارنگیرد قابل ابطال نیست )


تصویبنامه هیات وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و  تابعه دستگاههای اجرائی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود


ابطال بند 4 ماده 169 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها - اعمال مجازات حبس بصورت انفرادی تا مدت یک ماه بعنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون است


بخشنامه اداره نظام وظیفه عمومی که تغییر رشته تحصیلی بدون انقطاع دوره تحصیل را از مصادیق ترک تحصیل و غیبت غیرموجه بشمار آورده خلاف قانون است


برقراری مستمری ایام بیکاری - بیکاری کارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده 2 قانون بیمه بیکاری تلقی گردد


درخصوص فوق العاده ماموریت خارج از کشور - نبودن اعتبار سالبه حق نیست


قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها شامل اراضی مورد نیاز برای اجرای طرحهای عمرانی نیز میباشد - ابطال ماده 11 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها


افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال 1374 بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد


کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می باشد


ضرورت ذخیره کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند


ابطال بند 13 مصوبه شورای صنعت استان همدان بر ممنوعیت ادامه فعالیت کوره های آجرپزی پروانه دار در سطح استان


اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی - ایجاد حق نسق زراعی از مصادیق اشتباهات قلمی نیست تا شورای مذکور صالح به رسیدگی باشد


ابطال بند 3 از ماده 4 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در مورد سن حکمین دعوی طلاق


قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


اعاده به خدمت کسانی که محکومیت به انفصال از شغل داشته اند - تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت


مهلت اجرای قانون زمین شهری برای تملک اراضی به استناد ماده 9 و تبصره های آن خاتمه یافته است