×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

اصلاح ماده (16) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح تصویب‌نامه شماره 121684 ت47833هـ مورخ 19 6 1391


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش دوم


آیین‌نامه اجرایی قانون معادن-بخش یک


تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال 1392


الحاق یک تبصره به ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیار دولت موضوع بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام


تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان دهلران استان ایلام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فریمان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رونیز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ترک


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرکوند


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هفشجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سورشجان


مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه


آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات