×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

حصر مقرر در ماده 6 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وکیل واحد خلاف قانون است


اعتبار ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری - در صورتیکه محکوم علیه به رای صادره اعتراض ننماید مجازات حبس تا میزان یک چهارم قابل تقلیل است


دعوی اعسار غیر مالی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی میباشد


اصلاح بند (9)ماده (13) اساسنامه شرکتهای (سابا)، (سانا)، (توسعه برق ایران)، (سابیر)، (توسعه منابع آب و نیروی ایران) و (مشانیر)


اصلاح بند ( چ ) ماده (16) اساسنامه صندوق ذخیره بسیجیان


اصلاح اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی


آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری


عدم قید عنوان کارآموز وکالت در وکالتنامه


وکالت کارآموز وکالت بدون امضای وکیل سرپرست


عمل مغایر شان وکالت


اصلاح تبصره ماده (15) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


اصلاحیه ماده (3) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی اسپانیا


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری ، دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس


قانون موافقتنامه همکاری و کمک های متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه