×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

تصویبنامه در خصوص برگزاری اولین همایش بین المللی مدیریت


تصویبنامه در مورد برگزاری دومین محفل علمی بین المللی محیط زیست جهان اسلام


تصویبنامه راجع به برگزاری ششمین همایش بین المللی سواحل ، بنادر و سازه های دریائی


قانون چگونگی اعطای تسهیلات صادراتی از محل ارزموضوع موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه


اصلاح بند ( 4 ) تصویبنامه شماره 10876 ت 26561ه مورخ 1382 3 5


راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور


آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر نوشهر


تایید انتخاب روساء دانشگاه های تربیت معلم سبزوار ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کاشان


تصویبنامه راجع به لغو قید شماره پروانه وارداتی متقاضیانی که اقدام به درج شماره پروانه وارداتی در اظهارنامه صادراتی نکرده اند


اصلاح ماده ( 2 ) اصلاحی تصویبنامه شماره 75660 ت 20711ه مورخ 1378 7 12


تصویبنامه در خصوص طرح جامع کاهش آلودگی هوای استان


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به جزء ( 2 ) ردیف ( الف ) بند ( 11 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1382 کل کشور


مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص سود بازرگانی مواد اولیه شیر خشک


آئین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرائی


تصویبنامه در خصوص تصمیمات نمایند ویژه رئیس جمهور در امور مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده


تصویبنامه در خصوص حذف ردیف ( 16 ) فهرست عوارض موضوع ماده ( 3 ) آئین نامه اجرائی بند ( الف ) ماده ( 50 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص برگزاری اولین همایش بین المللی سازمانهای مرجع دریایی کشورهای عضو اکو


تصویبنامه راجع به اعتبار و تسهیلات بانکی مورد نیاز مناطق سانحه دیده


اصلاح ماده ( 5 ) آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381