×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

اصلاح بند ( 11 ) ماده ( 17 ) طرح جامع امداد و نجات کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( 5 ) تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


مصوبه شورای عالی اداری راجع به بند ( ب ) ماده 4 آئین نامه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی کشور


اصلاحیه در خصوص اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ( مادر تخصصی )


اصلاحیه تصویبنامه شماره 16914 ت 28130ک مورخ 1382 5 22


تصویبنامه در خصوص تهیه و تنظیم طرح بلند مدت نحوه استفاده بهینه از فضای فرکانس کشور


اصلاح تبصره های ( 2 ) و ( 5 ) بند ( 2 ) ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1382 کل کشور


تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند ( 20 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاح ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده ( 22 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


ابطال ماده 15 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 56 قانون نظام صنفی - صلاحیت بخشداری در خارج از محدوده حفاظتی شهرها


عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای عالی اطلاع رسانی


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اجرای بند د از ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مصوبه شورای عالی اداری راجع به تفکیک وظایف اجرائی سازمان انرژی اتمی ایران


بخشنامه وزارت کشور که تاریخ استعفا از مشاغل مورد تصدی را آخر خرداد و با تمدید آن آخر تیرماه 1382 تعیین کرده است مخالف قانون است


برخورداری مستخدمات رسمی دارای مدرک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از حقوق و فوق العاده شغل ماهانه حداقل 80درصد به شرط اشتغال بکار در مراکز و یا واحدهای آموزشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی


صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض کارفرما نسبت به برگ جریمه صادره از ستاد پیگرد اشتغال اتباع خارجی غیر مجاز


سیاستها و راهکارهای کاهش مهاجرت نخبگان