×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

متقاضی از مامورین به خدمت مالیه بوده نه دادگستری


اعتراضات متقاضی پروانه وکالت به تصمیم کانون وکلای دادگستری مبنی بر رد تقاضای او بعلت عدم احراز حسن سابقه مشارالیه وارد نیست


وکالت - اعطای پروانه وکالت - از لحاظ سنی ، قبول تقاضایش بجهات قانونی متعسر و متعذر بوده است


انتخاب عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی


انتخاب رئیس دانشگاه همدان


انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور


انتخاب عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان


انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


اصلاحات اساسنامه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی


موافقت اصولی با تاسیس مرکز آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی مدیریت در استان تهران


تایید انتخاب عضو شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان


موافقت اصولی با تاسیس دانشگاه علمی ـ کاربردی صنایع و معادن در لواسانات


تایید صلاحیت 6 تن از اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی قشم


آیین نامه شورای فرهنگ عمومی


اصلاح ماده 7 آیین نامه اجرایی هیات نظارت و بازرسی شورای عالی


اصلاح آیین نامه ارزشیابی خبرگان بدون مدرک


الحاق یک تبصره به بند ب آیین نامه گزینش هیات علمی رسمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


وظایف شورای عالی برنامه ریزی


انتخاب نماینده وزارت امور خارجه در شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان


عضویت استانداران در هیاتهای احیای نقش مساجد