×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

آئین نامه تقاضا و اشتراک تلکس مغایرتی با مقررات ندارد


مصوبه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری در باب نحوه استفاده از اراضی واقع در حاشیه خیابانها و اتوبانهای شهرستان کرج مغایر قانون نیست


اعتراض نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست


مصوبه هیات وزیران مبنی بر الحاق دهستان خزل غربی شهرستان کنگاور جغرافیایی استان باختران خلاف قانونی شناخته نمی شود


تقاضای ابطال بند 1 تصویبنامه شماره 142 43 ت مورخ 1369 06 1 اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیات دولت


تقاضای ابطال مصوبه مربوط به اخذ مبالغی جهت اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی بمنظور جبران کاهش آبهای زیرزمینی


قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و… را منحل و به وزارت تعاون منتقل نموده است


بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزی ایران در سراسر کشور نقل و انتقالات تراکتور استانی را به استان دیگر ممنوع اعلام نموده است


سالنهای زیبائی دخالت در امور پزشکی دارند


نسبت به اعلام تعارض آراء شعب 6 و 16 دیوان قبلاً رسیدگی شده است


خواسته ابطال بند 11 ماده 11 اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


اداره کل ارشاد اسلامی بندرعباس به عناوین مختلف مانع کسب و کار موکل شده است


تصویبنامه در مورد قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص


ورود انواع اتومبیل سواری اعم از کمک دار و بی کمک بوسیله اشخاص حقیقی و حقوقی را از اول سال 1370 بطور دائم ممنوع کرده است


تقاضای ابطال آئین نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی


اعتراض به حذف شرط فاصله بین داروخانه ها در آئین نامه داروخانه ها


صورتجلسه فرمانداری مشهد در محدوده اختیارات قانونی اتخاذ گردیده لذا خلاف قانون تشخیص نگردید


برای تاسیس شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا ، داشتن ده کامیون ملکی خواسته شده و همچنین مدیر شرکت حمل و نقل باید دارای مدرک لیسانس باشد


اختیار تصویب ضوابط مربوط بصدور پروانه کسب به هیات عالی نظارت تفویض شده است


مصوبه موضوع شکایت خلاف قانون تشخیص نگردید