×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

موضوع اعلان شده ازمصادیق تعارض آراء نمیباشد


کارکنان واحدهای تولید، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و سایر موسسات که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود


ضوابط حمل کالاهای خارجی بعنوان هدیه و سوغات همراه مسافر در داخل کشور


در مقررات تامین اجتماعی حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است


آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


اعتراض به تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 هـ مورخ 1377 8 11 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است


ابطال بخشنامه شماره 119 710 100 مورخ 1374 6 11 معاون امور اداری و مالی وزارتی آموزش و پرورش - حذف آموزش کاد از برنامه آموزشی مدارس و لزوم استفاده از مربیان طرح کاد در پستهای ثابت سازمانی بلاتصدی


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 119 710 100 مورخ 1374 6 11 وزارت آموزش و پرورش در مورد تغییر وضعیت مربیان دیپلم غیر فنی ازردیف مربیگری و شغل دبیری به عنوان متصدی امور دفتری مدارس به علت حذف شغل طرح کاد


موضوع شکایت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1097 60 مورخ 1374 6 29 بانک مرکزی


ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها تامین اجتماعی


ابطال بخشنامه 5503 710 ج مورخ 1373 3 18 مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه های شماره 3 2204 710 مورخ 1373 2 21 و 1 2861 710 مورخ 1373 2 20 مدیر کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش


ضوابط پرداخت پاداش و عیدی آخر سال در این زمینه مغایر قانون تشخیص نگردید


دستورالعمل اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی


تقاضای ابطال دستورالعملهای اجرائی تبدیل وضع کارکنان قوه قضائیه از اداری به قضائی


ابطال بخشنامه شماره 1097 60 مورخ 1374 6 29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 1374 6 13 شورای اقتصاد


ابطال تصمیم سازمان سنجش و اعمال سهمیه رزمندگان


با توجه به اختیارات و مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی، در مورد اختصاص ارز و تعیین نرخ آن، مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون تشخیص نگردید


ابطال بخشنامه شماره 1097 60 مورخ 1374 06 29 و 1083 60 مورخ 1374 06 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تفاوت مدلول دو دادنامه معلول استنباط معارض از حکم قانونگذار در مورد مشابه نیست


ابطال دستور العمل سازمان تامین اجتماعی در اخذ فرانشیر