×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

آئین نامه طرز تقسیم عواید حاصله از اجرای قانون لغو عوارض دروازه ای


اصلاح آئین نامه پاداش وهزینه سفر وفوق العاده سازمان بازرسی شاهنشاهی


آئین نامه اجرائی ماده 50 قانون آب و نحوه ملی شدن آن


آئین نامه اجرائی استفاده از ماشینهای نقش تمبر


اصلاح آئین نامه حق جلسه اعضاء انجمن شهر


آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی


اصلاح آئین نامه پاداش و هزینه سفر مامورین بازرسی سازمان شاهنشاهی


آئین نامه طرز اجرای تصمیمات شورای داوری در امور مدنی در اجرای ماده 18 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شورای داوری مصوب فروردین 48


آئین نامه نحوه تشکیل هیاتهای ارزیابی و طرز اعلام طرحهای مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات


آئین نامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض


آئین نامه نحوه واگذاری املاک به شرکت ها و موسسات و شرایط فسخ قراردادها


آئین نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهای املاک موضوع تبصره 1ماده 20 قانون نوسازی و عمران شهری


اضافه شدن دو تبصره به آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه راجع به گواهی رانندگی قایقها


آئین نامه مترجمان رسمی


آئین نامه تنظیم امور اعلانات


آئین نامه داروخانه ها


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل ونقل و تعمیرگاهها و گاراژهای عمومی


اصلاح ماده 9 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان


اصلاح اساسنامه شورای مرکزی آموزشی کشور