×

لایحه قانونی مربوط به طرحهای ضربتی

لایحه قانونی مربوط به طرحهای ضربتی

لایحه-قانونی-مربوط-به-طرحهای-ضربتی

وکیل

شماره 7340 25/4/1359
وزارت بازرگانی
لایحه قانونی مربوط به طرحهای ضربتی که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

1- به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود که با همکاری سایر دستگاههای اجرائی مسئول طرحهای ضربتی موضوع تبصره 89 قانون بودجه سال 1356 کل کشور بمنظور رسیدگی به کارهای انجام شده و برآورد میزان کار و هزینه و تعهدات باقیمانده طرحهای تکمیل شده و نیمه تمام از میان مهندسان مشاور مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه ، مهندس مشاور ذیصلاح را با نظر سازمان برنامه و بودجه انتخاب و براساس رسیدگیهای ضمن تعیین اولویت طرحهای نیمه تمام ، اعتبار لازم برای تکمیل طرحهای مذکور را تعیین و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نمایند .
2- به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار لازم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام موضوع تبصره 89 قانون بودجه سال 1356 کل کشور را با توجه به نظر دستگاههای اجرائی و استانداریهای ذیربط و اولویت طرحها از محل صرفه جوئیها و عدم تحقق های اعتبارات عمرانی مصوب سال 1359 اعم از ملی یا استانی یا هرمحل دیگری که صلاح بداند تأمین و براساس ضوابط طرحهای عمرانی در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قراردهد و آنرا در اصلاحیه بودجه سال 59 یا بودجه سال 1360 منظور نماید .
3- رسیدگی نسبت به هزینه های انجام شده تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی مانع رسیدگیهای لازم در مراجع قانونی ( حسب مورد ) نسبت به نحوه اجرائی کار و اتلاف و یا اسراف منابع دولت نخواهد بود .
4- ادامه اجرای طرحهای نیمه تمام موضوع تبصره 89 قانون بودجه سال 1356 مرجحاً توسط استانداریها و از محل اعتبارات استانی باید صورت گیرد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10349

تاریخ تصویب : 1359/04/25

تاریخ ابلاغ : 1359/06/15

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.