×

قانون واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است

قانون واگذاری مالکیت کلیه وسایل نقلیه ای که به شرکت واحد تحویل گردیده است

قانون-واگذاری-مالکیت-کلیه-وسایل-نقلیه-ای-که-به-شرکت-واحد-تحویل-گردیده-است
شماره 82820 23/11/1361

وزارت اموراقتصادی و دارائی
ماده واحده - اتوبوسها و مینی بوسهائی که در اجرای لایحه قانونی مصوب 26/12/58 شورای انقلاب اسلامی به شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تحویل گردیه است ، در مالکیت شرکت مزبور قرارگرفته و وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتهای تحویل دهنده مکلفند آنها را از صورت اموال خود خارج و اسناد مربوطه را به شرکت واحد ارسال دارند0 اقدامات بعدی شرکت واحد اتوبوسرانی درباره بهره برداری ، نگاهداری ، تعویض و فروش این وسائل تابع مقررات مربوط به سار وسایط و اموال شرکت مزبور میباشد ، شرکت واحد اتوبوسرانی مکلف است وسائط نقلیه مزبور را در صورت عدم نیاز طبق نظر وزارت کشور در مناطق محروم به فروش برساند ووجوه حاصل از فروش به سرمایه شرکت اضافه میشود.
تبصره - موسسات دولتی و نهادها برای رفع نیازهای لازم خود در خرید وسائل فوق اولویت دارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزدوشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصدو شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبرهاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 11073

تاریخ تصویب : 1361/11/05

تاریخ ابلاغ : 1361/12/08

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.