×

هزینه دادرسی هر دعوی برابر مقررات دادگاهی که دعوی در آن دادگاه اقامه میشود باید دریافت گردد

هزینه دادرسی هر دعوی برابر مقررات دادگاهی که دعوی در آن دادگاه اقامه میشود باید دریافت گردد

هزینه-دادرسی-هر-دعوی-برابر-مقررات-دادگاهی-که-دعوی-در-آن-دادگاه-اقامه-میشود-باید-دریافت-گردد

وکیل


نظریه شماره : 699/7 4/ 5/62

سئوال هزینه دادرسی در مورد دعاویی که اصولا" در صلاحیت دادگاه صلح است ولی مثلا" بمناسبت اینکه خوانده دعوی دولت است دردادگاه عمومی مطرح میشود برچه مبنایی باید دریافت شود؟
آیا بر اساس مقررات دادگاه صلح باید هزینه دادرسی اخذ گرددیابر طبق مقررات دادگاه عمومی ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است ؟
اولا دعاوی راجع به دولت اساسا" بر طبق ماده 16قانون آئین دارسی مدنی و ماده 5 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی است 0 ثانیا" در مورد کلیه دعاوی که در صلاحیت دادگاه عمومی است باید مطابق تعرفه مربوط به دادگاه عمومی هزینه دادرسی دریافت شود جز آنچه قانونا" معاف شناخته شده است مانند مورد ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی ودرموردی که خواهان دو دعوی از قبیل تخلیه واجرت المثل رابخواهدتواما" ضمن یک دادخواست در دادگاه عمومی اقامه نمایدبایستی برمبنای تعرفه دادگاه عمومی الصاق تمبر نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

91

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 699

تاریخ تصویب : 1362/05/04

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.