×

قانون راجع به تغییر و تعویض شغل سیم بانان و پیکهای پست

قانون راجع به تغییر و تعویض شغل سیم بانان و پیکهای پست

قانون-راجع-به-تغییر-و-تعویض-شغل-سیم-بانان-و-پیکهای-پست
ماده واحده - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است شغل سیمبانان و
پیکهای زاید ادارات تابعه آن وزارت را بنا به مقتضیات محل و بر حسب ضرورت
به شغل موزعی پست و تلگراف تعویض نماید. همچنین مجاز است شغل و سمت
سیمبانان و پیک های پست را که بر اثر ضعف قوای بدنی و ناتوانی یا نقائص
جسمی طبق گواهی پزشک معتقد قادر به انجام وظایف محوله نباشند به شغل
متناسب دیگری تغییر دهد.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده پس از تصویب مجلس سنا در روز سه شنبه
بیست و پنج فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز بیست و چهارم اسفند ماه 1342 به تصویب مجلس سنا
رسیده است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1343/01/25

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.