×

اخذ رشوه

همه چیز درباره " اخذ رشوه "

اخذ رشوه

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی [...]

با سلام شوهر من مدیر شهرسازی در شهرداری بود به اتهام رشوه ایشان را به آگاهی بردندوتحت فشار به مبلغ 5 میلیون تومان رشوه اعتراف کرد دادیار برای ایشان 2 ماه بازداشت موقت در اوین بدون ملاقت و تماس تعیین کرد امروز دومین روز بازداشت ایشان است و من هیچ اطلاعی از باقی ماجرا ندارم خواهش می کنم به من بگویید چه کنم؟ آیا ممکن است با گرفتن وکیل بازداشت موقت ایشان مورد تجدید نظر قرار گرفته و با قرار وثیقه ایشان آزاد شوند؟

در موردسوالات مطروحه معروض میدارد:قرارهای بازداشت موقت با توجه باینکه موضوع اتهام اخذ رشوه ( بیش از دویست هزار ریال میباشد ) است و قرار بازداشت موقت باستناد

مشاهده پاسخ کامل

قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-(1)

قانون مدیریت خدمات کشوری (1)

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.