×

لیست بهترین وکلای اخذ و مطالبه اجور معوقه ایران

لیست-بهترین-وکلای-اخذ-و-مطالبه-اجور-معوقه-ایران

شناسه : 737

همانطور که می دانید زمانی که ملکی به فردی اجاره داده می شود، قرارداد یا اجاره نامه ای بر اساس توافقات طرفین میان آن ها تنظیم می گیردد. بر اساس اجاره نامه، هم مالک و هم مستاجر نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. در این میان یکی از وظایف مستاجر پرداخت اجاره بهای به موقع می باشد که در غیر این صورت بحث مطالبه اجور معوقه به میان می آید.

نکات قانونی اخذ و مطالبه اجور معوقه

اجور معوقه چیست؟

همانطور که می دانید زمانی که ملکی به فردی اجاره داده می شود، قرارداد یا اجاره نامه ای بر اساس توافقات طرفین میان آن ها تنظیم می گیردد. بر اساس اجاره نامه، هم مالک و هم مستاجر نسبت به یکدیگر وظایفی دارند. در این میان یکی از وظایف مستاجر پرداخت اجاره بهای به موقع می باشد که در غیر این صورت بحث مطالبه اجور معوقه به میان می آید.

پس  در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها خودداری کند، می توان از طریق قانون و به کمک وکیل ملکی برای اخذ و مطالبه اجور معوقه از او به دادگاه صالح شکایت کرد.

در این میان اگر موعد قرارداد به پایان برسد و مستاجر بدون رضایت مالک از ملک او استفاده کند، اجرت المثل ایام تصرف را نیز می توان از او مطالبه و دریافت کرد.

تفاوت اجور معوقه و اجرت المثل

اجاره بها مبلغی معین است که در اجاره نامه مشخص می شود و با استناد بر قرارداد و اثبات اجور پرداخت نشده، می توان جهت دریافت اجور معوقه دادخواستی مبنی بر اخذ و مطالبه اجور معوقه تنظیم کرد. برای مطالبه اجور معوقه نیازی به نظر کارشناس جهت نرخ گذاری نیست زیرا همانطور که اشاره شد این مبلغ در اجاره نامه مشخص می شود.

اجرت المثل مبلغی است که اگر در اجاره نامه به آن اشاره نشود، نرخ آن با تشخیص کارشناس منتخب دادگاه تعیین می شود. شرط مطالبه اجرت المثل این است که پس از انقضای تاریخ اجاره نامه می توان آن را مطالبه نمود.

دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی اخذ و مطالبه اجور معوقه

دادخواست تنظیم شده با موضوع اخذ و مطالبه اجور معوقه را می توان با در نظر گرفتن مبلغ مورد درخواست به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی ارائه کرد. در صورتی که مبلغ درخواست از 200.000.000 ریال کمتر باشد دادگاه صالح رسیدگی به آن شورای حل اختلاف خواهد بود در غیر این صورت برای مبالغ بالاتر از 200.000.000 ریال دادگاه حقوقی به پرونده رسیدگی می کند.

شایان ذکر است بر اساس ماده 496 قانون مدنی، درصورت عدم پرداخت اجاره بها توسط مستاجر، مالک می تواند مدعی فسخ قرارداد نیز باشد.

مدارک لازم برای اخذ و مطالبه عبارتند از:

•    مدارک شناسایی

•    اجاره نامه

•    سند مالکیت

•    دادخواست با موضوع اخذ و مطالبه اجور معوقه

نکات قانونی جهت اخذ و مطالبه اجور معوقه

•    درصورتی که محل اجاره به طور کامل تخریب شود، مستاجر وظیفه ای برای پرداخت اجاره بها ندارد.

•    مستاجر باید اجاره بها را به ملک پرداخت کرده باشد در غیر این صورت مبالغی که پرداخت کرده است از لحاظ قانونی مورد تایید نخواهند بود.

•    در صورتی که مالک بابت پرداخت اجاره بها به تعداد اقساط آن از مستاجر چک دریافت کرده باشد، در صورت برگشت خوردن چک، مالک صرفاً می تواند دادخواست مطالبه وجه چک را تقدیم دادگاه نماید نه مطالبه اجور معوقه.

•    به محض اینکه قرارداد اجاره منعقد می گردد و ملک به مستاجر تحویل داده می شود، مستاجر مکلف به پرداخت اجاره بها می باشد.

•    موجر می تواند هنگام تنظیم دادخواست برای مطالبه اجور معوقه، هزینه هایی مانند پول آب، برق و یا … را نیز مطالبه نماید.

لیست بهترین وکلای اخذ و مطالبه اجور معوقه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.