×

لیست بهترین وکلای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران

لیست-بهترین-وکلای-تغییر-کاربری-اراضی-کشاورزی-ایران

شناسه : 749

اراضی کشاورزی، زراعی و باغ ها تحت نظر سازمان جهاد کشاورزی هستند و نظر سازمان کشاورزی در مورد این اراضی به عنوان کارشناس رسمی این اراضی مورد تایید دادگستری و قضات می باشد.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در قالب یک اقدام مجرمانه

اراضی کشاورزی، زراعی و باغ ها تحت نظر سازمان جهاد کشاورزی هستند و نظر سازمان کشاورزی در مورد این اراضی به عنوان کارشناس رسمی این اراضی مورد تایید دادگستری و قضات می باشد.

درصورتی که مالکی مدعی عدم کاربرد زمین یا باغ خود برای موارد کشاورزی و زراعی باشد، باید به کمک وکیل ملکی معتبر ادعای خود را در وزارت جهاد کشاورزی و دادگستری اثبات نماید.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به چه معناست؟

بر اساس ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها هرگونه تغییر کاربری در قالب ساخت و ساز در این اراضی، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربرد اراضی است، به معنای تغییر کاربری اراضی کشاورزی محسوب می شود.

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورت غیرمجاز به نحوی که مانع استمرار بهره برداری کشاورزی شود و با هریک از اقدامات افزایش شن و ماسه، ساخت و ساز، خاکبرداری و خاکریزی، احداث جاده، عبور شبکه برق، ساخت پارک و فضای بازی، ساخت استخر ذخیره آب غیر کشاورزی، ساخت پارکینگ مسقف و غیر مسقف و اقداماتی از این قبیل که مصادیق تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، یک اقدام مجرمانه محسوب می شود.

درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی

اشخاص حقیقی و حقوقی که درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی را دارند باید به کمک یک وکیل ملکی با تجربه و با ارائه مدارکی همچون سند مالکیت، جواز تاسیس، مدارک شناسایی به سازمان جهاد کشاورزی تقدیم نمایند.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی  را جهت انجام بررسی‎های اولیه اعم از مطابقت مدارک به درخواست و نقشه ارائه شده و تشخیص زارعی و یا باغ بودن اراضی به کارشناس یا کارشناسان منتخب رئیس سازمان جهاد کشاورزی ارجاع می‎نماید.

پس از وصول نظریه مذکور مبنی بر زارعی و باغ بودن، نسبت به اخذ پاسخ استعلامات اقدام شده و پرونده تشکیل شده به دبیرخانه کمیسیون ارسال  می شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد.

چنانچه نظریه کارشناس یا کارشناسان منتخب بر غیر زراعی و باغی بودن اراضی مورد نظر باشد درخواست متقاضی به نظریه مذکور بدون اخذ استعلامات به دبیرخانه کمیسیون ارسال تا به شرح ذیل اقدام گردد:

•    چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باشد مراتب عدم شمول قانون حفظ کاربری و اصلاحیه آن از طریق دبیرخانه کمیسیون به مرجع استعلام کننده یا متقاضی اعلام می‎گردد.

•    چنانچه نظریه غیر زارعی و باغی بودن، مورد تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نباشد، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اعلام تا استعلامات مربوطه به منظور رد درخواست متقاضی انجام شود.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صورت غیر قانونی

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی کشاورزی و زراعی که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر از بین بردن بنای ساخته شده، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی کشاورزی و زراعی به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است محکوم می شوند. همچنین این افراد در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

لیست بهترین وکلای تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.