×

لیست بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ایران

لیست-بهترین-وکلای-طرح-دعوی-در-هیات-حل-اختلاف-مالیاتی-تجدید-نظر-ایران

شناسه : 597

طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

مشکلات و اختلافات مالیاتی در هیئت‌های حل اختلافات مالیاتی مانند هیئت حل اختلاف مالیات بدوی رسیدگی شده و آرای نهایی در این هیئت‌ها صادر می‌شود. طبق قانون مودی یا وکیل وی می‌توانند به آرای قطعی صادرشده توسط این هیئت‌ها به‌خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تا مهلت تعیین‌شده یعنی 20 روز پس از ابلاغ رای بدوی اعتراض کنند. این توانایی ثبت اعتراض برای مأمور مالیاتی نیز با همین مهلت وجود داشته و هرکدام از طرفین می‌توانند اعتراض خود را به‌وسیله طرح دعوی در هیئت حل اختلافات مالیاتی تجدید نظر به کمک بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، مطرح و پیگیری کنند.

طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

مشکلات و اختلافات مالیاتی در هیئت‌های حل اختلافات مالیاتی مانند هیئت حل اختلاف مالیات بدوی رسیدگی شده و آرای نهایی در این هیئت‌ها صادر می‌شود. طبق قانون مودی یا وکیل وی می‌توانند به آرای قطعی صادرشده توسط این هیئت‌ها به‌خصوص هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی تا مهلت تعیین‌شده یعنی 20 روز پس از ابلاغ رای بدوی اعتراض کنند. این توانایی ثبت اعتراض برای مأمور مالیاتی نیز با همین مهلت وجود داشته و هرکدام از طرفین می‌توانند اعتراض خود را به‌وسیله طرح دعوی در هیئت حل اختلافات مالیاتی تجدید نظر به کمک بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، مطرح و پیگیری کنند.

چرا بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر کشور در وکالت آنلاین را انتخاب کنیم؟

رویه‌های حاکم بر رسیدگی دعوی در هیات حل اختلافات مالیاتی تجدید نظر در ایران بسیار پیچیده بوده و تسلط بر قوانین و رویه‌ها برای پیروزی در رای نهایی صادره، ضروری است. وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر جزو آن دسته از وکلایی هستند که تمامی توان و وقت خود را صرف بررسی قوانین و رویه‌های این هیات کرده و به جرئت می‌توان گفت تاکنون توانسته‌اند دعاوی بسیاری را با موفقیت در این هیات مطرح کرده و به نتیجه برسانند.

کلمه کلیدی: بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

آیا می‌توان در مواردی که مالیات قطعی است، نیز برای آن درخواست تجدید نظر و محاسبه دوباره کرد؟

بله شما می‌توانید با ادعای غیرعادلانه بودن مالیات و ارائه شواهد و مدارک کافی، در هیات تجدید نظر طرح دعوی کرده و درخواست تجدید نظر و بررسی دوباره بدهید.

مهلت اعتراض به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا چه تاریخی است؟

طرفین می‌توانند تا زمان یک ماه پس از دور رای قطعی توسط این مرجع، اعتراض خود را ثبت کنند.

زمانی که مودی اعتراض نسبت به مالیات پرداختی داشته باشد، تکلیف مالیات او چه خواهد شد؟

طبق گفته‌های بهترین وکلای طرح دعوی در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ابتدا میزان مالیات موردقبول مودی به حساب دولت واریزشده و هیات تجدید نظر بررسی مابقی آن را انجام می‌دهند.

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.